بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

آزمایشگاه پایگاه داده ها

نام درس آزمایشگاه پایگاه داده ها
کد درس 20110100
تعداد واحد 1
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز