بستن
FA EN

بازگشت به صفحه اصلی

« بازگشت

روانشناسی آزمایشگاهی (طرحها و پژوهشهای آزمایشگاهی)

نام درس روانشناسی آزمایشگاهی (طرحها و پژوهشهای آزمایشگاهی)
کد درس 16175004
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز