بستن
FA EN

بازگشت به صفحه اصلی

« بازگشت

مبانی واژه سازی فعلی با پیشوند در زبان روسی

نام درس مبانی واژه سازی فعلی با پیشوند در زبان روسی
کد درس 16132028
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز