بستن
FA EN

بازگشت به صفحه اصلی

« بازگشت

مهارت ترجمه از فارسی به روسی2

نام درس مهارت ترجمه از فارسی به روسی2
کد درس 16132048
تعداد واحد 0
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز