بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

علی شمس ناتری

change-logo

علی شمس ناتری    (EN Page)

استاد
پست الکترونیکی: 

 

معاون پژوهشی دانشکده فنی 86-87

 

مدیر پژوهشی دانشگاه 87-90


مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه 90-91


رئیس دانشکده فنی 91-93

 

 

عضو هیئت مدیره انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران (دوره دوم)


عضو قطب علمی رنگ  (پژوهشکده علوم و فناوری رنگ)


عضو شورای علمی بنیاد نخبگان استان گیلان (1390-1393)

 

پژوهشگر برتراستان گیلان در سالهای 86، 87، 88، 91،90 و 94

 

عضو هیات تحریریه نشریه Journal of Textiles and Polymers

 

عضو هیات تحریریه نشریه علوم و فناوری رنگ

 

عضو هیات تحریریه فصلنامه علوم و تکنولوژی احرار

 

عضو هیات تحریریه نشریه چاپ و نشر

 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 58 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی آزمایش و روش های آماری تحقیق 12144101 3 1 سه شنبه (08:00 - 09:30) | سه شنبه (08:00 - 09:30) | یکشنبه (08:00 - 09:30) 1399/03/10 (09:00 - ) ترم دوم 1398
برنامه نویسی کامپیوتر 12151004 3 3 یکشنبه (12:30 - 14:00) | یکشنبه (12:30 - 14:00) | سه شنبه (12:00 - 13:30) 1399/03/20 (09:00 - ) ترم دوم 1398
پروژه 12141001 3 9 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
کارآموزی (2) 12143003 2 9 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
مبانی مهندسی برق 2و آز 12141002 0 9 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
روش های نوین بهینه سازی و مدلسازی 12147212 3 1 سه شنبه (14:00 - 15:30) | سه شنبه (14:00 - 15:30) | یکشنبه (09:30 - 11:00) 1399/03/10 (09:00 - ) ترم دوم 1398
اندازه گیری ظاهر منسوجات 12147510 3 1 سه شنبه (11:00 - 12:30) | سه شنبه (11:00 - 12:30) | یکشنبه (09:30 - 11:00) 1398/10/07 (09:00 - ) ترم اول 1398
پروژه 12141001 3 5 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
سمینار 12145016 2 7 پنج شنبه (09:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1398
سمینار 12144816 2 7 پنج شنبه (08:00 - 09:00) نامشخص ترم اول 1398
علم رنگ 12140406 2 1 یکشنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/17 (09:00 - ) ترم اول 1398
مبانی مهندسی برق 2و آز 12141002 0 5 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
روش های نوین بهینه سازی و مدلسازی 12144414 3 1 سه شنبه (08:00 - 09:30) | سه شنبه (08:00 - 09:30) | یکشنبه (08:00 - 09:30) 1398/10/09 (09:00 - ) ترم اول 1398
مباحث ویژه 2 12147902 3 3 سه شنبه (12:30 - 14:00) | سه شنبه (12:30 - 14:00) | سه شنبه (14:00 - 15:30) 1398/10/23 (09:00 - ) ترم اول 1398
طراحی آزمایش و روش های آماری تحقیق 12144101 3 1 یکشنبه (08:00 - 09:30) 1398/03/25 (09:00 - ) ترم دوم 1397
برنامه نویسی کامپیوتر 12151004 3 1 یکشنبه (12:30 - 14:00) | یکشنبه (12:30 - 14:00) | سه شنبه (12:00 - 13:30) 1398/03/28 (09:00 - ) ترم دوم 1397
پروژه 12141001 3 6 پنج شنبه (14:00 - 15:00) نامشخص ترم دوم 1397
کارآموزی (2) 12143003 2 6 پنج شنبه (16:00 - 17:00) نامشخص ترم دوم 1397
مبانی مهندسی برق 2و آز 12141002 0 6 پنج شنبه (15:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1397
روش های نوین بهینه سازی و مدلسازی 12147212 3 1 یکشنبه (09:30 - 11:00) | یکشنبه (09:30 - 11:00) | سه شنبه (10:30 - 12:00) 1398/04/02 (09:00 - ) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 58 نتیجه
از 3