بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

علی اعلمی

علی اعلمی

علی اعلمی    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 

علی اعلمی

متولد سال 1348 

تحصیلات دوره متوسطه در رشته علوم تجربی

 

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصلاح گیاهان برای تحمل به تنشهای محیطی 13186018 2 1 سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1398
پایان نامه 13184022 0 1 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
پایان نامه 13154009 6 12 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 1 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
رساله 13186009 0 1 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
ژنومیک کارکردی 13184036 2 1 یکشنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/22 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1398
مبانی به نژادی گیاهی 13151091 3 1 شنبه (11:00 - 14:00) | شنبه (11:00 - 14:00) | چهارشنبه (14:00 - 17:00) 1399/04/18 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
میکروبیولوژی 13184028 3 1 یکشنبه (08:00 - 10:00) | یکشنبه (08:00 - 10:00) | یکشنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مکانیسم های مولکولی پاسخ به تنشها 13186015 2 1 دوشنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
به نژادی و بیوتکنولوژی بذر 13219120 2 1 سه شنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/10 (08:00 - 10:30) ترم اول 1398
پایان نامه 13184022 0 1 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
پایان نامه 13154009 6 11 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 1 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
رساله 13186009 0 1 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
ژنتیک مولکولی 13154090 2 1 یکشنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/23 (08:00 - 10:30) ترم اول 1398
مباحث نوین در به نژادی گیاهی 13154113 2 1 چهارشنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/10 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
به نژادی گیاهی کاربردی (گرایش به نژادی و بیوتکنولوژی) 13151128 2 1 شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص 13992
رساله 13186030 20 1 نامشخص نامشخص 13992
اصلاح گیاهان برای تحمل به تنشهای محیطی 13186018 2 1 سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص 13992
به نژادی گیاهان برای مقاومت به تنشهای زیستی 13154096 2 1 دوشنبه (14:00 - 16:00) نامشخص 13992
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2