بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

علی آزرمی

علی آزرمی

علی آزرمی    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

 

تالیف کتاب:

1- سیاست خارجی تعامل گرای ضد نظام هژمونیک و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

2- سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (اصول، رویکردها ، ضرورت ها)

3- رسانه و سیاست خارجی

4- بانک سوالات درس انقلاب اسلامی ایران و ریشه های آن

مقالات علمی- پژوهشی :

1- بررسی فرایند استقرار وانسجام یابی گفتمان انقلاب اسلامی ایران بر اساس نظریه گفتمان لاکلا و موفه ،  فصلنامه علمی پژوهشی ، پژوهشنامه انقلاب اسلامی ، شماره 8، پاییز 1392

2- تاثیر سیاست خارجی تعامل گرای ضدنظام هژمونیک بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه علمی-پژوهشی رهیافت انقلاب اسلامی، سال هفتم ، شماره24، پاییز1392

3- گفتمان سیاست خارجی دهه چهارم انقلاب اسلامی براساس تئوری سازه انگاری، فصلنامه علمی-پژوهشی ، پژوهشنامه انقلاب اسلامی، شماره 12، پائیز 1393

4- ناسیونالیسم باستان‌گرا و بحران در هویت انسان ایرانی؛ بازخوانی پاسخ شهید مطهری به بحران هویت انسان ایرانی در دوران معاصر، دو فصلنامه علمی پژوهشی، انسان پژوهی دینی، سال چهاردهم، بهار وتابستان1396

5- تبیین بیداری اسلامی بر مبنای مدل حکمرانی خوب، فصلنامه علمی –پژوهشی سیاست جهانی، تابستان1396

6- نقش نفت در روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران و چین، سومین همایش بین المللی ، نظام بین الملل، تحولات منطقه ای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه علامه طباطبائی آبان1395

7- آسیب شناسی بیداری اسلامی در منطقه غرب آسیا و شمال افریقا، همایش بین المللی بیداری اسلامی اسفند 1392

8- امنیت انسانی از دیدگاه امام علی (ع)، مروری بر نظریه امنیت انسانی در نهج البلاغه، همایش جایگاه امنیت انسانی در حقوق و سیاست، سال 1396

9- انرژی در اتحادیه اروپا: فرصت ها و چالش های فراروی ایران، همایش ملی روابط ایران و اروپا، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه، آبان ماه 1390

10- صورت بندی مفهوم پیشرفت در رویکرد های هگلی، پست مدرن و اسلامی ایرانی پیشرفت، فصلنامه علمی-پژوهشی  مطالعات انقلاب اسلامی،شماره52، بهار1397

11- دولت ، فضای مجازی و آینده پژوهی پروبلماتیک های بازتولید قدرت در ایران پس از انقلاب، فصلنامه علمی پژوهشی انقلاب اسلامی ، بهار1397

12- سنجش تاثیر فضای مجازی بر میزان شکاف دولت - ملت در ایران پس از انقلاب ، فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهش های انقلاب اسلامی،

 

شرکت در همایش های علمی:

  • همایش بین المللی بیداری اسلامی ، مرکز مطالعات عالی و بین المللی ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، اسفند1392

   - همایش ملی روابط ایران و اروپا، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه، آبان ماه 1390

  • سمینار بین المللی جمهوری آذربایجان- تجارب پیشین ، چشم انداز روبرو، دانشگاه تهران، خردادماه1389

همایش بین المللی ، نظام بین الملل، تحولات منطقه ای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه علامه طباطبائی آبان1395

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
انقلاب اسلامی ایران 18101008 2 65 شنبه (13:15 - 14:45) 1400/03/12 (14:00 - 16:00) 13992
انقلاب اسلامی ایران 18101008 2 68 یکشنبه (11:30 - 13:00) 1400/03/12 (14:00 - 16:00) 13992
انقلاب اسلامی ایران 18101008 2 77 چهارشنبه (15:00 - 16:30) 1400/03/12 (14:00 - 16:00) 13992
انقلاب اسلامی ایران 18101008 2 61 شنبه (08:00 - 09:30) 1400/03/12 (14:00 - 16:00) 13992
انقلاب اسلامی ایران 18101008 2 64 شنبه (11:30 - 13:00) 1400/03/12 (14:00 - 16:00) 13992
انقلاب اسلامی ایران 18101008 2 43 سه شنبه (09:45 - 11:15) 1400/03/12 (14:00 - 16:00) 13992
انقلاب اسلامی ایران 18101008 2 46 سه شنبه (13:15 - 14:45) 1400/03/12 (14:00 - 16:00) 13992
انقلاب اسلامی ایران 18101008 2 41 سه شنبه (08:00 - 09:30) 1400/03/12 (14:00 - 16:00) 13992
انقلاب اسلامی ایران 18101008 2 1 یکشنبه (08:00 - 09:30) 1400/03/12 (14:00 - ) 13992
انقلاب اسلامی ایران 18101008 2 53 چهارشنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/10 (14:00 - 16:00) 13991
انقلاب اسلامی ایران 18101008 2 21 شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/10 (14:00 - 16:00) 13991
انقلاب اسلامی ایران 18101008 2 33 سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/10 (14:00 - 16:00) 13991
انقلاب اسلامی ایران 18101008 2 25 شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/10 (14:00 - 16:00) 13991
انقلاب اسلامی ایران 18101008 2 51 چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/10 (14:00 - 16:00) 13991
انقلاب اسلامی ایران 18101008 2 52 چهارشنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/10 (14:00 - 16:00) 13991
انقلاب اسلامی ایران 18101008 2 4 چهارشنبه (16:45 - 18:15) 1399/06/01 (14:45 - 16:45) 13983
انقلاب اسلامی ایران 18101008 2 5 پنج شنبه (09:45 - 11:15) 1399/06/01 (14:45 - 16:45) 13983
انقلاب اسلامی ایران 18101008 2 66 یکشنبه (11:00 - 13:00) 1399/04/18 (14:00 - 16:00) 13982
انقلاب اسلامی ایران 18101008 2 621 چهارشنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/18 (14:00 - 16:00) 13982
انقلاب اسلامی ایران 18101008 2 72 چهارشنبه (09:00 - 11:00) 1399/04/18 (14:00 - 16:00) 13982
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2