بستن
FA EN

بازگشت به صفحه اصلی

اردلان افلاکی

اردلان افلاکی

اردلان افلاکی    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی معماری 1 14111151 5 3 شنبه (09:45 - 11:15) | شنبه (09:45 - 11:15) | شنبه (09:45 - 11:15) | شنبه (08:00 - 09:30) نامشخص
تاسیسات مکانیکی ساختمان 14111140 2 1 شنبه (18:30 - 20:00) 1401/03/16 (09:00 - 12:00)
تاسیسات مکانیکی ساختمان 14111140 2 2 سه شنبه (18:30 - 20:00) 1401/03/16 (09:00 - 12:00)
سیستم های ساختمانی 14111141 2 1 سه شنبه (08:00 - 09:30) 1401/03/18 (09:00 - 12:00)
طراحی نهایی 14111160 6 11 نامشخص نامشخص
پژوهش در مباحث تخصصی نظری و فنی 14114038 2 1 نامشخص نامشخص
طرح نهایی 14111061 6 11 نامشخص نامشخص
مقدمات طراحی معماری 3 14111125 5 1 سه شنبه (15:00 - 16:30) نامشخص
طراحی معماری (1) 14114034 4 1 یکشنبه (09:45 - 11:15) نامشخص
تاسیسات مکانیکی ساختمان 14111140 2 1 دوشنبه (16:45 - 18:15) 1400/10/14 (09:00 - )
سیستم های ساختمانی 14111141 2 1 دوشنبه (13:15 - 14:45) 1400/10/25 (14:00 - )
تنظیم شرایط محیطی 14111138 2 2 دوشنبه (18:30 - 20:00) 1400/10/18 (09:00 - )
تنظیم شرایط محیطی 14111138 2 1 سه شنبه (11:30 - 13:00) 1400/10/18 (09:00 - )
نمایش 13 نتیجه
از 1