بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

شهاب الدین ابراهیمی (بازنشسته)

شهاب الدین ابراهیمی (بازنشسته)

شهاب الدین ابراهیمی (بازنشسته)    (EN Page)

استاد
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 36 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه کارشناسی علوم کامپیوتر 10101217 3 126 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
آزمون جامع 11106867 0 126 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
پیشنهاده رساله دکتری 11106868 0 126 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
سمینار1(آموزش محور ریاضی) 11104103 2 126 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
سمینار2(آموزش محور ریاضی) 11104104 2 126 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
سمینار 11104544 2 126 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
نظریه حلقه ها 11106023 4 1 یکشنبه (10:00 - 12:00) | یکشنبه (10:00 - 12:00) | سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/24 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
پایان نامه 11104545 6 126 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
رساله دکتری 11106028 20 126 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
پروژه کارشناسی علوم کامپیوتر 10101217 3 126 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
نظریه مدولها 11106001 4 1 شنبه (12:00 - 14:00) | شنبه (12:00 - 14:00) | یکشنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
آزمون جامع 11106867 0 126 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
پیشنهاده رساله دکتری 11106868 0 126 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
سمینار1(آموزش محور ریاضی) 11104103 2 126 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
سمینار2(آموزش محور ریاضی) 11104104 2 126 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
سمینار 11104544 2 126 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
پایان نامه 11104545 6 126 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
رساله دکتری 11106028 20 126 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
پروژه کارشناسی علوم کامپیوتر 10101217 3 126 نامشخص نامشخص ترم دوم 1397
نظریه مدولها 11106001 4 1 شنبه (10:00 - 12:00) | شنبه (10:00 - 12:00) | دوشنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/03 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 36 نتیجه
از 2