بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

حمید اراضی

حمید اراضی

حمید اراضی    (EN Page)

استاد
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بیوشیمی و متابولیسم ورزشی 17104105 2 1 دوشنبه (09:45 - 11:15) 1400/11/09 (14:00 - 16:00) ترم اول 1140
پایان نامه 19481000 6 5 نامشخص نامشخص ترم اول 1140
پیشنهاد رساله 194810040 0 13 نامشخص نامشخص ترم اول 1140
رساله 19484020 18 6 نامشخص نامشخص ترم اول 1140
بیوشیمی ورزشی پیشرفته 1710614 2 1 شنبه (13:15 - 14:45) 1400/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1140
بیوشیمی ورزشی پیشرفته 1710614 2 2 سه شنبه (13:15 - 14:45) 1400/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1140
آزمون، تجویز و نظارت بر آمادگی بدنی 17105073 2 1 سه شنبه (13:15 - 14:45) 1400/10/19 (10:00 - 12:00) ترم اول 1140
آمادگی جسمانی (1) 17101009 2 2 یکشنبه (08:00 - 09:30) | یکشنبه (08:00 - 09:30) | سه شنبه (08:00 - 09:30) نامشخص ترم اول 1140
بدنسازی ویژه رشته های ورزشی 17105045 0 1 شنبه (09:45 - 11:15) 1400/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1140
استفاده و سوء استفاده از داروها 17105042 2 1 شنبه (08:00 - 09:30) 1400/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1140
آمادگی جسمانی (1) 17101009 2 4 یکشنبه (09:45 - 11:15) | یکشنبه (09:45 - 11:15) | سه شنبه (09:45 - 11:15) نامشخص 13992
آمادگی جسمانی (1) 17101009 2 3 سه شنبه (08:00 - 09:30) | سه شنبه (08:00 - 09:30) | یکشنبه (08:00 - 09:30) نامشخص 13992
فعالیت بدنی و پیش گیری از بیماری های مزمن و ناتوانی ها 17105079 2 1 دوشنبه (08:00 - 09:30) 1400/03/25 (14:00 - 16:00) 13992
مواد ارگوژنیک در ورزش 17107039 2 1 دوشنبه (09:45 - 11:15) 1400/03/25 (10:00 - 12:00) 13992
بیوشیمی ورزشی پیشرفته 1710614 2 2 یکشنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/08 (14:00 - 16:00) 13991
بیوشیمی ورزشی پیشرفته 1710614 2 1 سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/08 (14:00 - 16:00) 13991
آزمون جامع 1710636 0 4 چهارشنبه (12:00 - 14:00) 1399/10/22 (08:00 - 10:00) 13991
آزمون، تجویز و نظارت بر آمادگی بدنی 17105073 2 1 دوشنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/14 (14:00 - 16:00) 13991
بیو شیمی ویژه تغذیه ورزشی 17107035 0 1 دوشنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/08 (14:00 - 16:00) 13991
بدنسازی ویژه رشته های ورزشی 17105045 2 1 شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/14 (14:00 - 16:00) 13991
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2