بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

علی کرمی

علی کرمی

علی کرمی    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 31 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آز تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی 12101179 1 1 یکشنبه (13:15 - 14:45) نامشخص ترم دوم 1398
پایان نامه 12104027 0 17 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
پروژه کارشناسی 12101134 3 17 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی2 12101183 3 1 دوشنبه (13:15 - 14:45) | دوشنبه (13:15 - 14:45) | شنبه (11:30 - 13:00) 1399/03/31 (09:00 - ) ترم دوم 1398
دینامیک سیستمهای قدرت 2 12104305 3 2 یکشنبه (11:30 - 13:00) | یکشنبه (11:30 - 13:00) | سه شنبه (13:15 - 14:45) 1399/03/24 (09:00 - ) ترم دوم 1398
سمینار 12104025 2 17 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
شبکه های عصبی 12104122 3 1 دوشنبه (11:30 - 13:00) | دوشنبه (11:30 - 13:00) | شنبه (09:45 - 11:15) 1399/03/31 (09:00 - ) ترم دوم 1398
کار آموزی 12151113 2 17 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
بررسی حالات گذرا در سیستمهای قدرت 12104308 3 1 یکشنبه (09:45 - 11:15) | یکشنبه (09:45 - 11:15) | سه شنبه (09:45 - 11:15) 1398/10/09 (09:00 - ) ترم اول 1398
پایان نامه 12104027 0 17 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
پروژه کارشناسی 12101134 3 17 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی2 12101183 3 1 دوشنبه (13:15 - 14:45) | دوشنبه (13:15 - 14:45) | شنبه (11:30 - 13:00) 1398/10/18 (09:00 - ) ترم اول 1398
دینامیک سیستمهای قدرت الکتریکی 1 12104032 0 1 شنبه (09:45 - 11:15) | شنبه (09:45 - 11:15) | دوشنبه (11:30 - 13:00) 1398/10/07 (09:00 - ) ترم اول 1398
سمینار 12104025 2 17 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
کار آموزی 12151113 2 17 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
آز تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی 12101179 1 1 یکشنبه (13:15 - 14:45) نامشخص 13992
پایان نامه 12104027 0 17 نامشخص نامشخص 13992
پروژه کارشناسی 12101134 3 17 نامشخص نامشخص 13992
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی2 12101183 3 1 دوشنبه (13:15 - 14:45) 1400/04/02 (09:00 - ) 13992
دینامیک سیستمهای قدرت 2 12104305 3 1 یکشنبه (11:30 - 13:00) 1400/03/29 (09:00 - ) 13992
نمایش 1 - 20 از 31 نتیجه
از 2