بستن
FA EN

بازگشت به صفحه اصلی

محسن محمدی گلنگش

محسن محمدی گلنگش

محسن محمدی گلنگش    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

آلودگی های محیط زیست

محسن محمدی گلنگش، متولد شهرستان رودبار، استان گیلان

تحصیلات: دکترای تخصصی  آلودگیهای محیط زیست

مرتبه علمی: دانشیار گروه علوم و مهندسی محیط زیست 

زمینه های فعالیت:

  •  سم شناسی محیطی
  •   پایش و پهنه بندی  آلودگیهای محیط زیست ( ترکیبات آلی و معدنی در آب،رسوب،خاک و هوا) 
  • بهداشت، ایمنی و محیط زیست
  • نانوتکنولوژی زیست محیطی
  • بهسازی محیط زیست

 

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بهداشت ، ایمنی و محیط زیست 15127033 2 4 چهارشنبه (10:30 - 12:00) 1401/03/30 (08:30 - 10:30)
کارورزی 1 (مهارت ورزی 1) 15127099 3 8 شنبه (17:00 - 20:00) نامشخص
کار ورزی 2(مهارت ورزی 2-پروزه) 15127061 3 7 یکشنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
شناخت منابع طبیعی 15111703 3 6 شنبه (08:30 - 10:00) 1401/03/16 (08:30 - 10:30)
پایش آلودگی محیط زیست 15129004 2 4 سه شنبه (08:30 - 10:00) 1401/03/18 (11:00 - 13:00)
بهسازی محیط زیست 151103 2 4 سه شنبه (13:00 - 14:30) 1400/10/27 (08:30 - 10:30)
آلودگی دریا 15123012 3 4 یکشنبه (10:30 - 12:00) 1400/11/09 (11:00 - 13:00)
آلودگی آب و خاک 15127010 3 4 دوشنبه (08:30 - 10:00) 1400/10/11 (08:30 - 10:30)
آلودگی صنعتی 15123004 3 4 یکشنبه (08:30 - 10:00) 1400/11/06 (11:00 - 13:00)
شناخت منابع طبیعی 15292029 3 7 شنبه (13:00 - 14:30) 1400/11/14 (08:30 - 10:30)
محیط زیست و کشاورزی پایدار 15127025 2 4 چهارشنبه (13:00 - 15:00) 1400/10/22 (08:30 - 10:30)
شناخت منابع طبیعی 15127000 3 4 چهارشنبه (08:30 - 10:00) 1400/11/14 (08:30 - 10:30)
بهداشت ، ایمنی و محیط زیست 15127033 2 4 چهارشنبه (11:30 - 13:00) 1400/03/26 (08:30 - 10:30)
کارورزی 1 (مهارت ورزی 1) 15127099 3 6 نامشخص نامشخص
کار ورزی 2(مهارت ورزی 2-پروزه) 15127061 3 2 نامشخص نامشخص
شناخت منابع طبیعی 15111703 3 6 شنبه (08:00 - 09:30) 1400/04/02 (10:30 - 13:00)
پایش آلودگی محیط زیست 15129004 2 4 سه شنبه (08:00 - 09:30) 1400/03/29 (10:30 - 13:00)
آلودگی دریا 15123012 3 4 یکشنبه (10:30 - 12:00) 1399/11/07 (10:30 - 12:30)
آلودگی آب و خاک 15127010 3 4 دوشنبه (08:30 - 10:00) 1399/10/20 (11:00 - 13:00)
آلودگی صنعتی 15123004 3 4 یکشنبه (08:30 - 10:00) 1399/10/27 (10:30 - 12:30)
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2
پست الکترونیکی: