بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

محمد صالحی خانقاهبر

محمد صالحی خانقاهبر

محمد صالحی خانقاهبر    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 
ثبت نشده
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی 12262153 1 7 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
پروژه تحقیق(پایان نامه) 12260008 6 6 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
پروژه تحقیق(پایان نامه) 12263915 6 8 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
سمینار 12263914 0 7 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
سمینار 12260007 2 6 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
طراحی و ارزیابی سیستم های بی درنگ نهفته 12260006 3 1 شنبه (11:30 - 13:00) | شنبه (11:30 - 13:00) | یکشنبه (09:45 - 11:15) 1399/03/10 (09:00 - ) ترم دوم 1398
مدارهای منطقی 12262075 3 1 شنبه (13:15 - 14:45) | شنبه (13:15 - 14:45) | یکشنبه (15:00 - 16:30) 1399/03/11 (09:00 - ) ترم دوم 1398
هم طراحی سخت افزار_نرم افزار 12262115 3 1 یکشنبه (11:30 - 13:00) | یکشنبه (11:30 - 13:00) | شنبه (15:00 - 16:30) 1399/03/10 (09:00 - ) ترم دوم 1398
پروژه 12262154 3 7 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
پروژه تحقیق(پایان نامه) 12260008 6 6 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
پروژه تحقیق(پایان نامه) 12263915 6 4 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
پروژه نرم افزار 12262101 3 7 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
سمینار 12260007 2 6 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
سمینار 12263914 0 7 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
طراحی سیستمهای کم مصرف 12260020 3 1 یکشنبه (15:00 - 16:30) | یکشنبه (15:00 - 16:30) | دوشنبه (11:30 - 13:00) 1398/10/16 (09:00 - ) ترم اول 1398
کارآموزی 12262100 0 7 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
کارآموزی معماری کامپیوتر 12262109 1 6 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 12262070 0 2 یکشنبه (11:30 - 13:00) | یکشنبه (11:30 - 13:00) | دوشنبه (15:00 - 16:30) 1398/10/14 (09:00 - ) ترم اول 1398
مدارهای منطقی 12262075 3 2 دوشنبه (13:15 - 14:45) | دوشنبه (13:15 - 14:45) | یکشنبه (16:45 - 18:15) 1398/10/11 (09:00 - ) ترم اول 1398
نمایش 19 نتیجه
از 1