بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

محمد روستائی علی مهر

محمد روستائی علی مهر

محمد روستائی علی مهر    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 

- دکترای دامپزشکی (DVM) از دانشگاه تهران

- دکترای تخصصی فیزیولوژی دامپزشکی (DVSc/Ph.D) از دانشگاه تهران

- دوره شش ماهه تحقیقاتی دردانشکده دامپزشکی دانشگاه بلونیا (Universita‘ di Bologna) ایتالیا

پژوهشکر نمونه دانشکده علوم کشاورزی سال 1393

 

 

 

زمینه فعالیت پژوهشی:

1- فیزیولوژی تولید مثل

2- ایمنی طیور

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 55 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پایان نامه 13114032 0 12 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 12 نامشخص نامشخص
رساله 13116007 20 3 نامشخص نامشخص
فیزیولوژی تولید مثل 13111107 3 1 دوشنبه (14:00 - 16:00) | دوشنبه (14:00 - 16:00) | دوشنبه (12:00 - 14:00) 1401/03/29 (08:00 - 10:30)
فیزیولوژی تولیدمثل پیشرفته 1 13114046 3 1 یکشنبه (11:00 - 14:00) 1401/03/25 (14:00 - 16:00)
فیزیولوژی تولید مثل - عملی 13111067 1 10 نامشخص نامشخص
کارورزی 3 13111142 2 5 نامشخص نامشخص
اصول کالبدشناسی و فیزیولوژِی 13111100 4 1 یکشنبه (14:00 - 16:00) | یکشنبه (14:00 - 16:00) | یکشنبه (14:00 - 16:00) | یکشنبه (12:00 - 14:00) 1400/10/12 (08:00 - 10:30)
بهداشت دام وطیور - عملی 13111062 0 10 نامشخص نامشخص
پایان نامه 13114032 0 12 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 12 نامشخص نامشخص
تشریح وفیزیولوژی دام - عملی 13111066 1 10 نامشخص نامشخص
رساله 13116007 20 3 نامشخص نامشخص
شناخت و کاربرد دستگاههای آزمایشگاهی 13114038 2 1 چهارشنبه (14:00 - 16:00) | چهارشنبه (14:00 - 16:00) | چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/08 (08:00 - 10:30)
فیزیولوژی پیشرفته 13114034 2 1 سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/06 (08:00 - 10:30)
فیزیولوژی تولید مثل - عملی 13111067 1 10 نامشخص نامشخص
کارورزی 2 13111120 2 5 نامشخص نامشخص
بهداشت و بیماری های دام و طیور 13111125 3 1 یکشنبه (13:00 - 15:00) | یکشنبه (13:00 - 15:00) | پنج شنبه (11:30 - 13:00) 1400/03/22 (10:00 - 12:00)
بهداشت دام وطیور - عملی 13111062 1 1 سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
بهداشت دام وطیور - نظری 13111008 2 1 سه شنبه (09:45 - 11:15) 1400/03/27 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 55 نتیجه
از 3