بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

علی صفایی سنگری

change-logo

علی صفایی سنگری    (EN Page)

استاد
پست الکترونیکی: 

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آشنایی با ادبیات کودک(کلیات و مبناها) 16108001 2 2 شنبه (09:00 - 11:00) 1399/04/24 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
طنز نویسی 16102064 2 1 یکشنبه (09:00 - 11:00) 1399/04/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
طنزنویسی (جبرانی) 16108031 2 1 یکشنبه (09:00 - 11:00) 1399/04/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
عربی (3) نظم عربی 16108023 0 1 شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/07 (14:00 - 16:30) ترم دوم 1398
متون اسلامی 1610101 0 1 سه شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/22 (14:00 - 16:30) ترم دوم 1398
متون عربی نظم و نثر 1 16106003 0 1 دوشنبه (09:00 - 11:00) 1399/04/23 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
متون نظم(3) ق سوم: نظامی(جبرانی) 16108034 2 3 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
متون نظم و نثر عربی 16104104 2 2 شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/08 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
تحقیق در متون نثر2 16101107 2 1 شنبه (11:30 - 13:00) 1400/10/15 (10:30 - 12:30) ترم اول 1140
پایان نامه(زبان و ادبیات فارسی)- مجازی 16108034 4 3 نامشخص نامشخص ترم اول 1140
متون عربی نظم و نثر 1 16106003 0 1 یکشنبه (13:15 - 14:45) 1400/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1140
متون نثر1- کشف المحجوب و رساله قشیریه 16104107 2 1 سه شنبه (09:45 - 11:15) 1400/11/03 (08:30 - 10:30) ترم اول 1140
متون نظم (5) قسمت اول: اشعار سعدی 16102021 2 1 شنبه (13:15 - 14:45) 1400/10/18 (16:00 - 18:00) ترم اول 1140
طنز نویسی 16102064 2 1 چهارشنبه (09:45 - 11:15) 1400/04/01 (10:30 - 12:30) 13992
متون عربی نظم و نثر 1 16106003 0 1 یکشنبه (11:30 - 13:00) 1400/03/29 (10:30 - 12:30) 13992
متون نظم(3) ق سوم: نظامی(جبرانی) 16108034 2 3 نامشخص نامشخص 13992
متون نظم (5)قسمت سوم : صائب و شاعران سبک هندی 16102023 2 1 یکشنبه (09:45 - 11:15) 1400/03/24 (08:30 - 10:30) 13992
نقد روانشناختی و اسطوره شناختی 16109013 2 2 دوشنبه (09:45 - 11:15) 1400/04/01 (10:30 - 12:30) 13992
طنز نویسی 16102064 2 2 یکشنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/13 (10:30 - 12:30) 13991
متون عربی نظم و نثر 1 16106003 0 3 یکشنبه (09:00 - 11:00) 1399/10/07 (10:30 - 12:30) 13991
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2