بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

علی صفایی سنگری

change-logo

علی صفایی سنگری    (EN Page)

استاد
پست الکترونیکی: 

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 40 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پایان نامه(زبان و ادبیات فارسی)- مجازی 16108034 4 3 نامشخص نامشخص
طنز نویسی 16102064 2 2 سه شنبه (11:30 - 13:00) 1401/03/31 (10:30 - 12:30)
طنز نویسی 16102064 2 1 سه شنبه (11:30 - 13:00) 1401/03/31 (10:30 - 12:30)
متون نثر (5) متون تفسیری با تأکید بر کشف الاسرار و تفسیر ابوالفتح 16102028 2 1 شنبه (11:30 - 13:00) 1401/03/18 (10:30 - 12:30)
متون نثر (5) متون تفسیری با تأکید بر کشف الاسرار و تفسیر ابوالفتح 16102028 2 3 شنبه (13:15 - 14:45) 1401/03/18 (10:30 - 12:30)
متون نظم (5)قسمت سوم : صائب و شاعران سبک هندی 16102023 2 2 شنبه (09:45 - 11:15) 1401/03/16 (10:30 - 12:30)
متون نظم (5)قسمت سوم : صائب و شاعران سبک هندی 16102023 2 1 سه شنبه (09:45 - 11:15) 1401/03/16 (10:30 - 12:30)
نقد روانشناختی و اسطوره شناختی 16109013 2 1 یکشنبه (09:45 - 11:15) 1401/03/31 (08:30 - 10:30)
تحقیق در متون نثر2 16101107 2 1 شنبه (11:30 - 13:00) 1400/10/15 (10:30 - 12:30)
پایان نامه(زبان و ادبیات فارسی)- مجازی 16108034 4 3 نامشخص نامشخص
متون عربی نظم و نثر 1 16106003 0 1 یکشنبه (13:15 - 14:45) 1400/10/26 (10:30 - 12:30)
متون نثر1- کشف المحجوب و رساله قشیریه 16104107 2 1 سه شنبه (09:45 - 11:15) 1400/11/03 (08:30 - 10:30)
متون نظم (5) قسمت اول: اشعار سعدی 16102021 2 1 شنبه (13:15 - 14:45) 1400/10/18 (16:00 - 18:00)
طنز نویسی 16102064 2 1 چهارشنبه (09:45 - 11:15) 1400/04/01 (10:30 - 12:30)
متون عربی نظم و نثر 1 16106003 0 1 یکشنبه (11:30 - 13:00) 1400/03/29 (10:30 - 12:30)
متون نظم(3) ق سوم: نظامی(جبرانی) 16108034 2 3 نامشخص نامشخص
متون نظم (5)قسمت سوم : صائب و شاعران سبک هندی 16102023 2 1 یکشنبه (09:45 - 11:15) 1400/03/24 (08:30 - 10:30)
نقد روانشناختی و اسطوره شناختی 16109013 2 2 دوشنبه (09:45 - 11:15) 1400/04/01 (10:30 - 12:30)
طنز نویسی 16102064 2 2 یکشنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/13 (10:30 - 12:30)
متون عربی نظم و نثر 1 16106003 0 3 یکشنبه (09:00 - 11:00) 1399/10/07 (10:30 - 12:30)
نمایش 1 - 20 از 40 نتیجه
از 2