بستن
FA EN

بازگشت به صفحه اصلی

سید محسن اصغری

سید محسن اصغری

سید محسن اصغری    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 

سید محسن اصغری متولد سال 1356 در تهران می باشد. وی تحصیلات متوسطه را در دبیرستان دکتر حسابی در سال 1375 به پایان رساند، مقطع کارشناسی را در رشته زیست شناسی-علوم جانوری در دانشگاه منابع طبیعی و علوم کشاورزی گرگان در سال 1379، دوره کارشناسی ارشد خود را رشته ی بیوشیمی دانشگاه تربیت مدرس در سال 1382 و دکترای تخصصی بیوشیمی خود را در سال 1387 و در دانشگاه تربیت مدرس به پایان رساند. در همان سال به عنوان استادیار فعالیت خود را در دانشگاه گیلان آغاز نمود و از سال 1386 به مرتبه ی دانشیاری ارتقا یافت. وی تا کنون راهنمایی حدود 40 دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی، 10 دانشجوی دکتری بیوشیمی، یک دانشجوی دکتری سلولی-مولکولی و یک دانشجوی دکتری نانوبیوتکنولوژی را بر عهده داشته است. 

زمینه پژوهشی وی در طی دوره کارشناسی ارشد و دکتری و به راهنمایی آقای دکتر خسرو خواجه، بررسی رابطه ساختمان و فعالیت آنزیم های آلفا-آمیلاز و متالوپروتئاز باکتریایی و نیز مهندسی هدفمند پروتئین ها بوده است. در طی سالیان اخیر، زمینه تحقیقاتی دکتر اصغری طراحی پپتیدهای آنتاگونیست فاکتورهای رشد اندوتلیال عروقی (VEGFs) و فاکتور رشد بازی فیبروبلاستی (bFGF) با هدف ایجاد تداخل در مسیر رگزایی (آنژیوژنز) تومورها می باشد. در این زمینه تا کنون چند پپتید جدید طراحی شده و سپس فعالیت آنها در شرایط درون تنی و برون تنی مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. ایشان در این زمینه یک پتنت امریکا به ثبت رسانده اند. اخیرا در گروه تحقیقاتی ایشان به مطالعه اتصال پپتیدهای مذکور به نانوذرات طلا و نیز آلبومین انسانی با هدف افزایش ماندگاری پپتیدها در خون و نیز انتقال هدفمند داروها به تومور پرداخته می شود. مطالعات درون تنی جایگاه ویژه ای در تحقیقات گروه دکتر اصغری دارند. از جمله این تحقیقات درون تنی می توان به مطالعه مهار رشد سرطان در مدل های توموری موشی با تاکید بر سرطان پستان، تصویربرداری درون تنی فلوئورسانس با استفاده از پپتیدهای نشاندار شده و تصویربرداری PET با هدف بررسی مهار متاستاز توسط پپتیدهای مذکور اشاره نمود. 

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 57 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پایان نامه 1940000 6 1 نامشخص نامشخص
پایان نامه 1940000 6 6 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله 19398001 0 2 نامشخص نامشخص
رساله 19398000 22 4 نامشخص نامشخص
پایان نامه 11134085 6 3 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری زیست 11136036 0 2 نامشخص نامشخص
رساله دکتری بیوشیمی 11136039 22 2 نامشخص نامشخص
پایان نامه 1940000 6 6 نامشخص نامشخص
پایان نامه 1940000 6 1 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله 19398001 0 2 نامشخص نامشخص
رساله 19398000 22 4 نامشخص نامشخص
پایان نامه 11134085 6 3 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری زیست 11136036 0 3 نامشخص نامشخص
سمینار 111340170 2 3 نامشخص نامشخص
رساله دکتری بیوشیمی 11136039 22 3 نامشخص نامشخص
آنزیم شناسی 111340158 2 1 شنبه (16:45 - 18:15) 1400/03/31 (14:00 - 16:00)
پایان نامه 11134085 6 3 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری زیست 11136036 0 3 نامشخص نامشخص
سمینار 1 11136046 1 2 نامشخص نامشخص
سمینار 2 11136047 1 2 نامشخص نامشخص
نمایش 1 - 20 از 57 نتیجه
از 3