بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری ترم تابستان 1401 در دانشگاه گیلان

برگزاری ترم تابستان 1401 در دانشگاه گیلان


برگزاری ترم تابستان 1401 در دانشگاه گیلان

کلیه دانشجویان موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی، آموزشکده های فنی و حرفه ای، دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی مجاز به اخذ ترم تابستان در دانشگاه گیلان می باشند.

 

جهت کسب اطلاعات تکمیلی کلیک کنید

 

آدرس کوتاه :