بستن
FA EN AR RU FR

خبرها

خبرهای بیشتر

رئیس جمهور در آئین آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری کشور: دانشگاه و حوزه اداره...

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه گسترش فضای کمی دانشگاه بدون کیفیت، مطلوب ما نیست، اظهارداشت: دانشگاه در ایران باید به دانشگاه مهارت محور تبدیل شود. علم، پایه مهارت، پیشرفت و...

دوشنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۸ بیشتر بدانید