بستن
FA EN AR RU FR CHI

خبرها

خبرهای بیشتر

ترجمه کتاب آنالیز حقیقی، نظریه اندازه، انتگرالگیری و فضاهای هیلبرت توسط عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

کتاب آنالیز حقیقی، نظریه اندازه، انتگرالگیری و فضاهای هیلبرت ترجمه دکتر مرضیه شمسی یوسفی عضو هیأت علمی گروه ریاضی محض دانشگاه گیلان و طاهره خزاعی توسط اداره چاپ و نشر...

چهارشنبه، ۱۵ تیر ۱۴۰۱ بیشتر بدانید