بستن
FA EN AR RU FR

رابطین روابط عمومی در واحدها

رابطین روابط عمومی در واحدها

همکاران گرامی می توانند کارنامه ها و احکام علمی،فرهنگی و قرآنی و ورزشی را به رابطین روابط عمومی در دانشکده یا واحد خود تحویل نمایند.

شایسته است از زحمات رابطین روابط عمومی که در طول سال همکاری مجدانه ای در جهت پیشبرد رسالت اطلاع رسانی دانشگاه دارند تقدیر و تشکر نمائیم.

اسامی رابطین

دانشکده ادبیات و علوم انسانی - خانم طالعی دانشکده علوم پایه - خانم صوفی دانشکده علوم ریاضی - آقای نوربخش دانشکده فنی - خانم امامقلی پور دانشکده مهندسی مکانیک - خانم ابراهیمی دانشکده علوم کشاورزی - آقای طلیعه بخش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - خانم بیداریان دانشکده هنر و معماری - خانم نطاق دانشکده منابع طبیعی - آقای علی پور معاونت پژوهش و فناوری (کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد،پژوهشکده گیلان شناسی) -  آقای امیدی دانشکده فنی مهندسی شرق گیلان - آقای حسن نیا معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی - خانم چلمبری معاونت دانشجویی (مرکز مشاوره و درمان - سلف سرویس مرکزی) - خانم حقی معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع - خانم قدیمی پردیس دانشگاهی - خانم خلیفه سایر واحد های سازمان مرکزی (،معاونت فرهنگی و اجتماعی،حوزه ریاست و روابط عمومی و همکاران بازنشسته) - خانم اخگری - حوزه ریاست

آدرس کوتاه :