بستن
FA EN AR RU FR CHI

رابطین روابط عمومی در واحدها

رابطین روابط عمومی در واحدها


رابطین روابط عمومی در واحدها

همکاران گرامی می توانند کارنامه ها و احکام علمی،فرهنگی و قرآنی و ورزشی را به رابطین روابط عمومی در دانشکده یا واحد خود تحویل نمایند.

شایسته است از زحمات رابطین روابط عمومی که در طول سال همکاری مجدانه ای در جهت پیشبرد رسالت اطلاع رسانی دانشگاه دارند تقدیر و تشکر نمائیم.

اسامی رابطین

دانشکده ادبیات و علوم انسانی - خانم طالعی

دانشکده علوم پایه - خانم صوفی

دانشکده علوم ریاضی - آقای نوربخش

دانشکده فنی - خانم امامقلی پور

دانشکده مهندسی مکانیک - خانم عشوریان

دانشکده علوم کشاورزی - آقای طلیعه بخش

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - خانم بیداریان

دانشکده هنر و معماری - خانم نطاق

دانشکده منابع طبیعی - آقای علی پور

دانشکده فنی مهندسی شرق گیلان - آقای حسن نیا

معاونت پژوهش و فناوری (کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد،پژوهشکده گیلان شناسی) -  آقای امیدی

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی - خانم رسولی

معاونت دانشجویی (مرکز مشاوره و درمان - سلف سرویس مرکزی) - خانم قدیمی

معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع - خانم امامی

پردیس دانشگاهی - خانم علوی

سایر واحد های سازمان مرکزی (،معاونت فرهنگی و اجتماعی،حوزه ریاست و روابط عمومی و همکاران بازنشسته) - خانم اخگری - حوزه ریاست

آدرس کوتاه :