بستن
FA EN

نشست هم اندیشی مجمع خیرین دانشگاه گیلان برگزار شد

نشست هم اندیشی مجمع خیرین دانشگاه گیلان برگزار شد


نشست هم اندیشی مجمع خیرین دانشگاه گیلان برگزار شد

در ادامه سلسله نشست‌های هیأت امنای بنیاد خیرین دانشگاه گیلان، نخستین نشست مشترک اعضای هیأت امنای بنیاد با دکتر فرید نجفی سرپرست دانشگاه گیلان در اتاق شورای حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد.

 

   در این نشست دکتر فرید نجفی سرپرست دانشگاه گیلان، ضمن سپاسگزاری از تلاشهای تمامی نیکوکارانی که به اشکال مختلف از دانشگاه گیلان حمایت کرده اند، عنوان نمود که برنامه‌ریزی‌های بنیاد خیرین، موجب ساختارمندشدن فعالیت‌های حامیان دانشگاه شده است و خواستار آن شد که مشارکت خیرین در حمایت از برنامه‌های عمرانی و آموزشی دانشگاه گیلان، بیش از پیش ادامه داشته باشد.
در ابتدای نشست دکتر داود احمدی دستجردی رئیس هیأت مدیره بنیاد خیرین دانشگاه گیلان به تشریح فعالیت‌های انجام شده در این بنیاد پرداخت.

شایان ذکر است در پایان جلسه، پیشنهاد عضویت دکتر فرید نجفی در هیأت امنای بنیاد خیرین دانشگاه مطرح و به تصویب اعضاء رسید.

آدرس کوتاه :