بستن
FA EN AR RU FR CHI

اعضای هیأت امنا

ردیف

            نام ونام خانوادگی

سمت

۱

  دکتر محمدعلی زلفی گل

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنای دانشگاه گیلان

۲

  دکتر فرید نجفی

سرپرست دانشگاه گیلان و دبیر هیأت امنای دانشگاه گیلان

۳

   

 

۴

   

 

۵

   

 

۶      

۷

   

 

۸

   

 

 

۹

   

 

۱۰

     
 ۱۱