بستن
FA EN

اعضای هیأت رئیسه

۱- سرپرست دانشگاه دکتر فرید نجفی

۲- معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی دکتر محسن محمدی گلنگش

۳- معاون پژوهش و فناوری دکتر رضا ابراهیمی آتانی

۴- معاون دانشجویی دکتر محمدرضا باغبان زاده امشه

۵- معاون فرهنگی و اجتماعی دکتر محسن اکبری

۶- معاون اداری ،مالی و مدیریت منابع دکتر نرجس زمانی

۷- مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری حجت الاسلام و المسلمین عباسی