اولین همایش آموزش زبان، ترجمه و مطالعات زبان شناسی

02 08 2021
کد خبر : 3255397
تعداد بازدید : 3820

اولین همایش آموزش زبان، ترجمه و مطالعات زبان شناسی

 

زمان برگزاری: 10 اردیبهشت ماه سال 1401

وبسایت: http://ierf.ir

پست الکترونیکی: conf@ierf.ir

 

 

دبیران علمی: دکتر سید اسماعیل حسینی اجداد نیاکی، دکتر منصور شعبانی

دبیران اجرایی: دکتر امید جهانبخت لیل، دکتر احمد محمدی نژاد پاشاکی

 

محورهای برگزاری همایش:

-محورهای آموزش زبان

استانداردسازی مواد آموزشی در آموزش زبان دوم

ارتباط محتوای آموزش زبان خارجی با نیازهای روز

آموزش زبان و مطالعات میان رشته‌ای.

روش‌های آزمون‌سازی در آموزش زبان

نظریه‌های آموزش زبان

راهکارهای یادگیری الکترونیکی برای آموزش و یادگیری زبان

جایگاه هنر و ادبیات در آموزش زبان (مطالعات تطبیقی و بین رشته‌ای)

نقد و بررسی متون و منابع آموزش زبان

ویژگیهای فرهنگی و زبانی کشورهای مختلف در تدوین منابع آموزش زبان

زبانشناسی مقابله ای و آموزش زبان به عنوان زبان دوم

آموزش زبان در کلاسهای چند فرهنگی

توانش میان فرهنگی در آموزش زبان

 

-محورهای ترجمه

چالش های ترجمه در سطوح مختلف زبان شناختی به زبانهای دیگر

بررسی ترجمه پذیری و ترجمه ناپذیری از نظر زبان شناسی و علوم دیگر

 رویکردهای بین رشته ای در ترجمه قرآن کریم و سایر متون دینی و مذهبی ( نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و …)

 روشها و مدلهای علمی نقد و ارزشیابی پیشرفته ترجمه

پارادایم های رایج ترجمه

مضامین مشترک در ترجمه های قرآن و سایر کتب آسمانی

 بینامتنیت و مضامین بینامتنی درترجمه قرآن، کتب آسمانی و سایر متون دینی و مذهبی

بررسی ترجمه اصطلاحات با تکیه بر ساختارهای زبانی آن

ترادف و هم معنایی در ترجمه قرآن کریم و متون دینی و مذهبی

 ترجمه پژوهی در قرآن کریم

قصص قرآنی در ترجمه

ترجمه آوایی و آهنگین متون ادبی

آسیب شناسی ترجمه ترکیبات وصفی و اضافی

بررسی جریان ترجمة متون نقد و نظریة ادبی و نقش آن در مطالعات ادبی

نقد ترجمه چندرسانه ای

روش شناسی نقد ترجمه

 

-محورهای زبان شناسی

تحلیلِ معنی‌شناسی متون ادبی و واکاوی این متون از منظر نظریه‌های معناشناسی
بررسی و تحلیل جنبه‌های کاربردشناسی بلاغی، سبکی و انتقادی متون ادبی

زبان و ادبیات فولکولوریک

زبان شناسی در ادبیات محلی

ادبیات مقاومت و نقد اسطوره شناختی

ادبیات تطبیقی و مطالعات بینا متنی

ریخت شناسی در ادبیات داستانی

بررسی روانشناختی شخصیت های داستانی معاصر

تحلیل روایت شناسانۀ داستان ها در روایت شناسی ساختارگرا

کیفیت انسجام متن در اشعار روایی

نقد کهن‌الگویی در مطالعات داستانی

گفتمان و تحلیل انتقادی گفتمان در ادبیات داستانی

دیگر موضوعات مر تبط


 


دسته بندی :
آرشیو همایش