بیست و سومین کنگره سراسری همکاری‌های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی

06 02 2021
کد خبر : 3255484
تعداد بازدید : 3659

جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه با همکاری دانشگاه گیلان با هدف بررسی و تعیین نقش دولت، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی در تحکیم ارتباط فی ما بین، دستیابی به ساز و کارهای لازم و تعیین استراتژی های مناسب جهت تحقق این امر، « بیست و سومین کنگره سراسری همکاری‌های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی » را به صورت سخنرانی ها و نشست‌های تخصصی و نیمه حضوری و به میزبانی دانشگاه گیلان برگزار می کند.

بدینوسیله از خبرگان بخش‌های تولیدی اساتید دانشگاه‌ها، صاحب نظران موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری، مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی، مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها، موسسات پژوهشی مدیران شرکت‌های صنعتی و واحدهای تحقیق و توسعه صنایع دعوت می شود تا با ثبت نام و حضور در کمیته های تخصصی و انتقال تجربیات، در برگزاری هرچه غنی تر این کنگره و دستیابی به راهکارهایی مناسب جهت نیل به اهداف آن سهیم شوند. ضمنا نتایج مباحت نشست‌ها و سخنرانی‌های برگزیده در نشریه‌های « نوآوری و ارزش آفرینی» و « صنعت و دانشگاه» منتشر خواهد شد.

 

موضوعات فرابخشی

 • جایگاه ارتباط دانشگاه و صنعت در برنامه هفتم توسعه
 • نقش ارتباط صنعت و دانشگاه در تحقق جهش تولید
 • علم، فناوری و نوآوری در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
 • تبیین نقش و جایگاه ارتباط صنعت و دانشگاه در برنامه هفتم توسعه
 • ایفای نقش دانشگاههای نسل سوم در توسعه منطقه ای، ملی و بین المللی
 • اکوسیستم نوآوری و راهبردی اثربخش در حوزه تعاملات دانشگاه و صنعت
 • تدوین سیاست ها و راهکارهای کارآفرینی و تجاری سازی دانش و ثروت آفرینی

موضوعات بخشی

 • نقش مناطق آزاد در اقتصاد دانش بنیان
 • نقش دانشگاه های مهارتی در ایجاد اشتغال در استان گیلان
 • بررسی اثربخشی دانشگاهها در ارتقاء وضعیت صنایع استان گیلان
 • نقش نهادهای واسطه ای در ارتباط موثر دانشگاه و صنعت در استان گیلان
 • روش های توسعه مهارت و اشتغال پذیری در برنامه ریزی های آموزشی دانشگاه ها و مدارس در استان گیلان

دسته بندی :
آرشیو همایش