دومین همایش ملی دانشگاه آرمانی در گام دوم انقلاب

10 09 2022
کد خبر : 3255213
تعداد بازدید : 4362

زمان برگزاری: 13 اردیبهشت ماه سال 1402

وبسایت:   http://armani.guilan.ac.ir

 

رئیس همایش: دکتر فرید نجفی

دبیر علمی: دکتر عبدالکاظم مجتبی‌زاده

دبیر اجرایی: دکتر مهیار خانی‌مقدم

 

اهداف برگزاری همایش:

-گفتمان سازی علمی جهت نیل تدریجی به ایجاد دانشگاه های آرمانی

-ترسیم الگوی آرمیان از یک دانشگاه بر اساس تراز انقلاب اسلامی

-رصد و پایش وضعبت فعلی دانشگاه ها و نقصان نسبت به الگوی آرمانی

- ارائه راهبردها و راکارهای مرتبط

 


دسته بندی :
آرشیو همایش