نهمین سمینار آنالیز عددی و کاربردهای آن

21 09 2021
کد خبر : 3255337
تعداد بازدید : 3810

زمان برگزاری: 19 تا 21 اردیبهشت‌ماه سال 1401

وبسایت: http://snaa9.guilan.ac.ir

دبیر علمی: دکتر جعفر بی‌آزار

دبیر اجرایی: دکتر محمدرضا یاقوتی

اهداف برگزاری همایش:

  • روشهای عددی در  حل معادلات تابعی
  • روشهای عددی در جبرخطی
  • روشهای عددی در ریاضی مالی
  • محاسبات علمی و روشهای عددی در علوم داده
  • روشهای عددی درسیستمهای دینامیکی
  • کاربردهای آنالیزعددی در آمار، هوش مصنوعی، بهینه سازی، ریاضیات مالی و فازی

دسته بندی :
آرشیو همایش