همایش ملی جایگاه آل بویه در تاریخ و فرهنگ

03 12 2022
کد خبر : 3255183
تعداد بازدید : 4408

زمان برگزاری: 3 اسفند ماه 1401

وبسایت:  http://albouyeh.guilan.ac.ir/1401

 

رئیس همایش: دکتر رضا ابراهیمی آتانی

دبیر علمی: دکتر عباس پناهی

دبیر اجرایی: دکتر رضا علیزاده

 

اهداف برگزاری همایش:

در جغرافیا و فرهنگ و تاریخ ایران و جهان اسلام بویهیان یکی از سلسله های تاریخی ایران و جهان اسلام است. آل بویه از دودمان‌های دیلمی زیدی دیلمان تاریخی است که نخست در دیلمان و سپس در البرز جنوبی و سپس در بخش مرکزی و غربی و جنوبی ایران و عراق فرمانروایی می‌کردند و از دیلم در لاهیجانگیلان برخاسته بودند ایشان از جمله استقلال طلبانی بودند که بعد از سلطه اعراب بر ایران برای برگشت عزت ایران و ایرانی تشکیل دولت و کشور مستقل دادند. نام پدر آل بویه شجاع بود و سه پسر به نام‌های علی، حسن و احمد داشت که هر سه از جمله سر دمداران تشکیل دولت و کشور آل بویه بودند و هر یک به سویی لشکر کشیدند. احمد نیز به عراق و بغداد حمله و خلیفه عباسی را سرنگون کرد،همزمانی این مقدمات و انقلابات و تشکیل دول ایرانی برابر بود با بی لیاقتی و بی کفایتی خلافت عباسیان که همین امر باعث فروپاشی این سلسه عرب شد.البته قبل از هنگامه‌هایی مبنی بر تشکیل دول ایرانی داخل پهنه ایران،شورش‌ها و استقلال خواهانی چون ابومسلم خراسانی یا بابک سردار آذربایجانی بود که هیچ یک به تشکیل دولت و کشور نینجامید. از آنجا که آل بویه مذهب شیعه داشتند، می‌شود این سلسله را از آغازگران و مبدیان تبلیغ و تحکیم مذهب شیعه در ایران حساب کرد. از دستاوردهای احمد آل بویه که بنا به امر خلیفه وقت عباسی معزه دوله گفته می‌شد، می‌توان انتشار علنی عقاید شیعه و نوسازی عتبات و عالیات، امر به تعطیل بودن روز دهم محرم و سوگواری راحت و آشکار علویان و نظام دهی به امور شیعیان، اذان دادن به روش علویان در محل‌هایی که آمار علویان زیاد بود و روشن فکری در مورد دین، علم، هنر و پیشرفت جامعه از جمله دستاوردهایی بود که تا آن زمان هنوز رخ نداده بود. برادران دیگر احمد نیز مانند او دلیر، بی باک و با سیاست بودند و در هیچ لشکرکشی و بعد از آن وحشی‌گری صورت نپذیرفت و تمام جنگ آن‌ها داخل میدان جنگ تمام میشد و همین مردانگی و مسلک آن‌ها زبانزد بود. آل بویه تا مدتی برای بدست آمدن اوضاع مملکت داری به ظاهر تحت فرمان خلیفه عباسی بودند و خود خلیفه عباسی نیز از آن‌ها بسیار هراس داشت.


دسته بندی :
آرشیو همایش