همایش ملی زن و هویت ایرانی اسلامی

12 12 2022
کد خبر : 3255168
تعداد بازدید : 4707

زمان برگزاری: 20 اردیبهشت ماه سال 1402

وبسایت:  http://con-woman.guilan.ac.ir

 

رئیس همایش:  دکتر رضا ابراهیمی آتانی

دبیر علمی: دکتر جواد نظری‌مقدم، خانم اشرف جنتی

دبیر اجرایی: ددکتر نرجس زمانی

 

اهداف برگزاری همایش:

هویت مطلوب زن ایرانی مسلمان از منظر امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری

زن  و سبک زندگی ایرانی اسلامی

زن در فرهنگ و تمدن اسلامی و تمدن غرب

زن در تمدن ایرانی

زن و بحران جنسی در غرب

استعمار غرب و هویت زن ایرانی

بررسی رویکردها و سیاست‌های پهلوی در حوزه زنان

زن در گفتمان انقلاب اسلامی

نقش انقلاب اسلامی در هویت بخشی به زن ایرانی مسلمان

راهکارهای احیای هویت زن ایرانی مسلمان

زن و نظام سرمایه‌داری غربی

زن و گفتمان مقاومت و پایداری

نقش زن ایرانی در انقلاب اسلامی

نقش زن ایرانی در دفاع مقدس

زن در رسانه های غربی

الگوی مطلوب سیاستگذاری در حوزه زنان، حجاب و عفاف

آسیب شناسی عملکرد سازمانها در حوزه زنان، عفاف و حجاب

چگونگی ارائه تصویر زن ایرانی مسلمان در رسانه ملی

زن در سینمای دیروز امروز و فردای ایران

حقوق زن از منظر اسلام

حقوق و جایگاه زن در غرب و ایران

زن و خانواده ایرانی مسلمان

زن پیشرو در جامعه ایرانی اسلامی

زن در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی

بررسی برنامه‌ها و سیاستها و اسناد بالادستی نظام در حوزه زنان

زن ، حجاب و جامعه عفیف

حجاب از منظر هویتی

حجاب از منظر تاریخی

حجاب از منظر آموزه­های دینی

حجاب و سلامت روانی و اجتماعی

بررسی ابعاد و آثار بی حجابی در جامعه

پوشاک و لباس زنان در چارچوب فرهنگ و هویت ایرانی اسلامی

زن ، حجاب و امنیت اجتماعی

زن و آسیب‌های اجتماعی در ایران و غرب

نقش زن ایرانی مسلمان در شکوفایی علمی


 


 

 


دسته بندی :
آرشیو همایش