بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

علیرضا فرحبخش

علیرضا فرحبخش

علیرضا فرحبخش    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

علیرضا فرح بخش

دانشیار در رشته ی زبان و ادبیات انگلیسی

حوزه ی تخصصی: ادبیات پست مدرن

محل اخذ مدرک دکترا: دانشگاه ساسکس انگلستان

موضوع پایان نامه ی دکترا: Postmodernism in T. S. Eliot’s Major Poems

alirezafarahbakhsh@guilan.ac.ir

سوابق آموزش:

1383 تا کنون: عضو هیات علمی گروه زبان وادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان

1379-1380: استاد مدعو گروه زبان وادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان

1378-1379: عضو هیات علمی گروه زبان وادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی رشت

1378: استاد مدعو گروه زبان وادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان

1374-1379: مدرس زبان انگلیسی در موسسه ی زبان کیش تهران

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ادبیات آمریکا 16121090 2 1 سه شنبه (09:00 - 11:00) 1399/04/14 (10:30 - 12:30)
ارزشیابی 16121085 0 2 یکشنبه (11:00 - 13:00) 1399/04/14 (16:00 - 18:00)
مکتب های ادبی 16121044 2 1 یکشنبه (11:00 - 13:00) 1399/04/14 (16:00 - 18:00)
نمایشنامه 2 16121040 0 1 سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/21 (16:00 - 18:00)
نمایشنامه قرون17 تا 20 16121081 2 1 سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/21 (16:00 - 18:00)
نمایشنامه معاصر انگلیسی 16124032 0 1 سه شنبه (11:00 - 13:00) 1399/04/14 (14:00 - 16:00)
داستان کوتاه 16121070 2 1 یکشنبه (11:30 - 13:00) 1401/03/28 (08:30 - 10:30)
ادبیات آمریکا 16121090 2 1 سه شنبه (09:45 - 11:15) 1401/03/28 (16:00 - 18:00)
ارزشیابی 16121085 0 1 سه شنبه (13:15 - 14:45) 1401/04/04 (16:00 - 18:00)
رمان قرن20 16121080 2 1 یکشنبه (13:15 - 14:45) 1401/03/18 (16:00 - 18:00)
نمایشنامه معاصر انگلیسی 16124032 0 1 سه شنبه (11:30 - 13:00) 1401/03/24 (10:30 - 12:30)
ادبیات اروپا 16124044 0 3 چهارشنبه (09:45 - 11:15) 1400/10/12 (10:30 - 12:30)
ادبیات امریکا 16124043 2 1 سه شنبه (09:45 - 11:15) 1400/10/27 (10:30 - 12:30)
ادبیات قرن هفده و هجده 16124034 0 1 سه شنبه (13:15 - 14:45) 1400/10/19 (14:00 - 16:00)
ارزشیابی 16121085 0 1 سه شنبه (15:00 - 16:30) 1400/10/20 (10:30 - 12:30)
داستان بلند 16124031 2 2 سه شنبه (11:30 - 13:00) 1400/11/05 (08:30 - 10:30)
نمایشنامه قرون17 تا 20 16121081 2 1 سه شنبه (08:00 - 09:30) 1400/10/25 (14:00 - 16:00)
ادبیات آمریکا 16121090 2 1 سه شنبه (08:00 - 09:30) 1400/03/24 (14:00 - 16:00)
ارزشیابی 16121085 0 1 یکشنبه (11:30 - 13:00) 1400/03/31 (14:00 - 16:00)
رمان قرن20 16121080 2 1 سه شنبه (09:45 - 11:15) 1400/03/22 (08:30 - 10:30)
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2