بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

صادق اسکندری

صادق اسکندری

صادق اسکندری    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

من دکتری خود را در رشته ریاضی کاربردی (علوم کامپیوتر) از دانشگاه شهید باهنر کرمان و تحت راهنمایی دکتر محمد مسعود جاویدی دریافت کرده ام. پیش از آن، یک دوره شش ماهه در آزمایشگاه بینایی ماشین دانشگاه فنی خاور میانه (ترکیه) زیر نظر پروفسور امره آکباش فعالیت داشته ام.

من کارشناسی ارشد و کارشناسی خود را در رشته علوم کامپیوتر و به ترتیب از دانشگاههای شهید باهنر کرمان و مازندران اخذ نموده ام. در حال حاضر بیشتر تحقیقات من در حوزه هوش مصنوعی و به ویژه یادگیری ماشین (Machine Learning)  می باشد. من در تحقیقات خود سعی در توسعه الگوریتم هایی دارم که توانایی مدل سازی رخدادهای آماری بر مبنای تجارب گذشته را داشته باشند. از جمله این الگوریتم ها می توان به الگوریتم های تشخیص مفاهیم در تصویر و تشخیص گفتار انسانی اشاره کرد. دانشجویانی کارشناسی و تحصیلات تکمیلی (از هر رشته ای) که مایل به استفاده از روش های هوشمند در کاربردهای خود هستند می توانند با ارسال رزومه خود به ایمیل من، بخشی از این تحقیقات باشند.

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برنامه سازی پیشرفته 10101403 3 111 یکشنبه (08:00 - 10:00) | یکشنبه (08:00 - 10:00) | چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
پروژه کارشناسی علوم کامپیوتر 10101217 3 139 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
شبکه‌های کامپیوتری 10101423 3 111 شنبه (08:00 - 10:00) | شنبه (08:00 - 10:00) | هفته زوج دوشنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/23 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 10101105 3 112 یکشنبه (10:00 - 12:00) | یکشنبه (10:00 - 12:00) | هفته زوج چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 10101503 3 112 هفته زوج چهارشنبه (08:00 - 10:00) | هفته زوج چهارشنبه (08:00 - 10:00) | یکشنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
کامپایلر 10101412 0 111 هفته فرد دوشنبه (08:00 - 10:00) | هفته فرد دوشنبه (08:00 - 10:00) | یکشنبه (12:00 - 14:00) 1399/04/08 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
اصول سیستمهای کامپیوتری 10101406 4 111 چهارشنبه (12:00 - 14:00) | چهارشنبه (12:00 - 14:00) | شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/23 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
مباحث ویژه 11106072 4 2 دوشنبه (10:00 - 12:00) | دوشنبه (10:00 - 12:00) | شنبه (12:00 - 14:00) 1399/04/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
برنامه سازی پیشرفته 10101403 3 111 دوشنبه (14:00 - 16:00) | دوشنبه (14:00 - 16:00) | شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/17 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
هوش مصنوعی 10101425 3 111 دوشنبه (12:30 - 14:00) | دوشنبه (12:30 - 14:00) | هفته فرد شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/08 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
پروژه کارشناسی علوم کامپیوتر 10101217 3 136 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
پایگاه داده‌ها 10101413 3 111 هفته زوج شنبه (10:00 - 12:00) | هفته زوج شنبه (10:00 - 12:00) | دوشنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/17 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 10101105 3 111 چهارشنبه (08:00 - 10:00) | چهارشنبه (08:00 - 10:00) | یکشنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/17 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 10101105 3 113 شنبه (14:00 - 16:00) | شنبه (14:00 - 16:00) | چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/17 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 10101503 3 113 چهارشنبه (10:00 - 12:00) | چهارشنبه (10:00 - 12:00) | شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/17 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 10101503 3 111 چهارشنبه (08:00 - 10:00) | چهارشنبه (08:00 - 10:00) | یکشنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/17 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
برنامه سازی پیشرفته 10101403 3 112 چهارشنبه (11:30 - 13:00) | چهارشنبه (11:30 - 13:00) | دوشنبه (13:15 - 14:45) 1400/03/22 (08:00 - 10:00) 13992
برنامه سازی پیشرفته 10101403 3 111 یکشنبه (08:00 - 09:30) | یکشنبه (08:00 - 09:30) | چهارشنبه (09:45 - 11:15) 1400/03/22 (08:00 - 10:00) 13992
پروژه کارشناسی علوم کامپیوتر 10101217 3 139 نامشخص نامشخص 13992
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 10101105 3 112 یکشنبه (09:45 - 11:15) | یکشنبه (09:45 - 11:15) | چهارشنبه (18:15 - 20:00) 1400/03/22 (08:00 - 10:00) 13992
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2