بستن
FA EN

بازگشت به صفحه اصلی

صادق اسکندری

صادق اسکندری

صادق اسکندری    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

من دکتری خود را در رشته ریاضی کاربردی (علوم کامپیوتر) از دانشگاه شهید باهنر کرمان و تحت راهنمایی دکتر محمد مسعود جاویدی دریافت کرده ام. پیش از آن، یک دوره شش ماهه در آزمایشگاه بینایی ماشین دانشگاه فنی خاور میانه (ترکیه) زیر نظر پروفسور امره آکباش فعالیت داشته ام.

من کارشناسی ارشد و کارشناسی خود را در رشته علوم کامپیوتر و به ترتیب از دانشگاههای شهید باهنر کرمان و مازندران اخذ نموده ام. در حال حاضر بیشتر تحقیقات من در حوزه هوش مصنوعی و به ویژه یادگیری ماشین (Machine Learning)  می باشد. من در تحقیقات خود سعی در توسعه الگوریتم هایی دارم که توانایی مدل سازی رخدادهای آماری بر مبنای تجارب گذشته را داشته باشند. از جمله این الگوریتم ها می توان به الگوریتم های تشخیص مفاهیم در تصویر و تشخیص گفتار انسانی اشاره کرد. دانشجویانی کارشناسی و تحصیلات تکمیلی (از هر رشته ای) که مایل به استفاده از روش های هوشمند در کاربردهای خود هستند می توانند با ارسال رزومه خود به ایمیل من، بخشی از این تحقیقات باشند.

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 40 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برنامه سازی پیشرفته 10101403 3 111 چهارشنبه (16:45 - 18:15) | چهارشنبه (16:45 - 18:15) | یکشنبه (08:00 - 09:30) 1401/03/29 (10:30 - 12:30)
کامپایلر 10101412 3 111 یکشنبه (11:30 - 13:00) | یکشنبه (11:30 - 13:00) | هفته فرد دوشنبه (08:00 - 09:30) 1401/03/17 (10:30 - 12:30)
مدارهای منطقی 10101416 3 112 سه شنبه (16:45 - 18:15) | سه شنبه (16:45 - 18:15) | هفته زوج شنبه (11:30 - 13:00) 1401/04/04 (08:00 - 10:00)
اصول سیستمهای کامپیوتری 10101406 4 111 شنبه (08:00 - 09:30) | شنبه (08:00 - 09:30) | چهارشنبه (11:30 - 13:00) 1401/04/01 (10:30 - 12:30)
نظریه یادگیری 11105307 3 1 سه شنبه (13:15 - 14:45) | سه شنبه (13:15 - 14:45) | هفته فرد یکشنبه (13:15 - 14:45) 1401/03/17 (10:30 - 12:30)
پروژه کارشناسی علوم کامپیوتر 10101217 3 139 نامشخص نامشخص
برنامه سازی پیشرفته 10101403 3 111 دوشنبه (13:15 - 14:45) | دوشنبه (13:15 - 14:45) | شنبه (08:00 - 09:30) 1400/10/21 (10:30 - 12:30)
هوش مصنوعی 10101425 3 111 هفته فرد شنبه (09:45 - 11:15) | هفته فرد شنبه (09:45 - 11:15) | دوشنبه (11:30 - 13:00) 1400/10/12 (10:30 - 12:30)
پایگاه داده ها 10101413 3 111 دوشنبه (09:45 - 11:15) | دوشنبه (09:45 - 11:15) | هفته زوج شنبه (09:45 - 11:15) 1400/10/21 (10:30 - 12:30)
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 10101105 3 113 شنبه (13:15 - 14:45) | شنبه (13:15 - 14:45) | چهارشنبه (09:45 - 11:15) 1400/11/12 (14:00 - 16:00)
مبانی کامپیوتر وبرنامه نویسی 10101503 3 118 هفته زوج چهارشنبه (15:00 - 16:30) | هفته زوج چهارشنبه (15:00 - 16:30) | یکشنبه (08:00 - 09:30) 1400/11/07 (10:30 - 12:30)
مبانی ریاضی علوم داده 11105301 4 1 چهارشنبه (13:15 - 14:45) | چهارشنبه (13:15 - 14:45) | یکشنبه (15:00 - 16:30) 1400/11/02 (12:30 - 14:30)
پروژه کارشناسی علوم کامپیوتر 10101217 3 139 نامشخص نامشخص
برنامه سازی پیشرفته 10101403 3 112 چهارشنبه (11:30 - 13:00) | چهارشنبه (11:30 - 13:00) | دوشنبه (13:15 - 14:45) 1400/03/29 (08:00 - 10:00)
برنامه سازی پیشرفته 10101403 3 111 یکشنبه (08:00 - 09:30) | یکشنبه (08:00 - 09:30) | چهارشنبه (09:45 - 11:15) 1400/03/29 (08:00 - 10:00)
پروژه کارشناسی علوم کامپیوتر 10101217 3 139 نامشخص نامشخص
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 10101105 3 112 یکشنبه (09:45 - 11:15) | یکشنبه (09:45 - 11:15) | چهارشنبه (18:15 - 20:00) 1400/03/29 (08:00 - 10:00)
کامپایلر 10101412 0 111 هفته فرد دوشنبه (08:00 - 09:30) | هفته فرد دوشنبه (08:00 - 09:30) | یکشنبه (11:30 - 13:00) 1400/03/18 (10:30 - 12:30)
اصول سیستمهای کامپیوتری 10101406 4 111 شنبه (08:00 - 09:30) | شنبه (08:00 - 09:30) | چهارشنبه (16:45 - 18:15) 1400/03/31 (10:30 - 12:30)
برنامه سازی پیشرفته 10101403 3 111 دوشنبه (14:00 - 16:00) | دوشنبه (14:00 - 16:00) | شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/16 (10:30 - 12:30)
نمایش 1 - 20 از 40 نتیجه
از 2