بستن
FA EN

بازگشت به صفحه اصلی

رضا اسماعیل پور

رضا اسماعیل پور

رضا اسماعیل پور    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 

................................................................................

وضعیت استخدام: دانشیار گروه مدیریت دانشگاه گیلان – رسمی قطعی، پایه 27

وضعیت تاهل: متاهل
محل سکونت: استان گیلان، شهر رشت

 ................................................................................

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پایان نامه 19338000 4 3 نامشخص نامشخص
سیستمهای اطلاعات مدیریت 16197014 2 3 دوشنبه (09:45 - 11:15) 1400/10/21 (08:30 - 10:30)
پایان نامه 19338000 4 3 نامشخص نامشخص
اندیشه اسلامی 2- نبوت و امامت 161914006 2 3 دوشنبه (11:30 - 13:00) 1400/10/12 (10:30 - 12:30)
بازارشناسی و مسائل بازاریابی 16194038 0 3 یکشنبه (11:30 - 13:00) 1400/10/11 (14:00 - 16:00)
روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت 16194052 2 1 یکشنبه (15:00 - 16:30) 1400/11/09 (08:30 - 10:30)
سیستمهای اطلاعاتی مدیریت 16191040 3 7 چهارشنبه (08:00 - 09:30) 1400/10/26 (16:00 - 18:00)
فلسفه علم و روش شناسی تحقیق در مدیریت بازرگانی 16199001 3 1 دوشنبه (15:00 - 16:30) 1400/10/11 (10:30 - 12:30)
فلسفه علم و روش شناسی تحقیق در مدیریت بازرگانی 16199001 3 11 دوشنبه (16:45 - 18:15) 1400/10/11 (10:30 - 12:30)
روش تحقیق پیشرفته 16194022 2 1 سه شنبه (08:00 - 09:30) 1400/03/29 (10:30 - 12:30)
سیستمهای اطلاعاتی مدیریت 16191040 3 1 یکشنبه (09:45 - 11:15) 1400/03/24 (08:30 - 10:30)
سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پیشرفته 16194003 2 1 سه شنبه (09:45 - 11:15) 1400/03/22 (10:30 - 12:30)
مدیریت ارتباطات مشتری و عملکرد بازاریابی 16194056 2 1 یکشنبه (13:15 - 14:45) 1400/03/22 (08:30 - 10:30)
سیستمهای اطلاعات مدیریت 16197014 2 1 چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/15 (08:30 - 10:30)
اندیشه اسلامی 2- نبوت و امامت 161914006 2 1 سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/07 (08:30 - 10:30)
بازارشناسی و مسائل بازاریابی 16194038 0 1 دوشنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/13 (08:30 - 10:30)
روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت 16194052 2 2 دوشنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/04 (10:30 - 12:30)
طرح ریزی کسب و کار 16194061 2 1 چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/14 (08:30 - 10:30)
فلسفه علم و روش شناسی تحقیق در مدیریت بازرگانی 16199001 3 2 سه شنبه ( - ) 1399/10/27 (10:30 - 12:30)
فلسفه علم و روش شناسی تحقیق در مدیریت بازرگانی 16199001 3 1 سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/27 (10:30 - 12:30)
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2