بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

جلال جلالی سندی

جلال جلالی سندی

جلال جلالی سندی    (EN Page)

استاد
پست الکترونیکی: 

محل تولد : فومن

سال تولد : 1338

محل اخذ مدرک تحصیلی : دانشگاه بنارس هند

سال جذب در دانشگاه گیلان: 1371

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 38 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پایان نامه 13124026 6 2 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 2 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
جانور شناسی عمومی- تئوری 13161028 2 1 شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/24 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1398
جانور شناسی عمومی - عملی 13161046 1 2 یکشنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1398
جانور شناسی عمومی - عملی 13161046 1 1 یکشنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1398
رساله 13127020 0 2 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
رساله 13126023 20 2 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
فیزیولوژی حشرات 13124004 3 1 دوشنبه (10:00 - 12:00) | دوشنبه (10:00 - 12:00) | دوشنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/21 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1398
پایان نامه 13124026 6 2 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 2 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
حشره شناسی (1) 13121087 2 1 شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/14 (16:00 - 18:00) ترم اول 1398
رساله 13127020 0 2 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
رساله 13126023 20 2 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
فیزیولوژی غدد و ایمنی حشرات 13126026 3 1 دوشنبه (12:00 - 14:00) | دوشنبه (12:00 - 14:00) | دوشنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/09 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
پایان نامه 13124026 6 2 نامشخص نامشخص ترم دوم 1397
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 2 نامشخص نامشخص ترم دوم 1397
جانور شناسی عمومی- تئوری 13161028 2 1 یکشنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/11 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1397
جانور شناسی عمومی - عملی 13161046 1 1 یکشنبه (14:00 - 15:00) نامشخص ترم دوم 1397
جانور شناسی عمومی - عملی 13161046 1 2 یکشنبه (15:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1397
رساله 13127020 0 2 نامشخص نامشخص ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 38 نتیجه
از 2