بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

لیلا خان جانی

لیلا خان جانی

لیلا خان جانی    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

 

 

تدریس در دانشگاه گیلان از سال 1388، بورسیه دانشگاه گیلان از سال 1392، عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان از سال 1393

 

  استاد نمونه سال تحصیلی 94-93 به انتخاب دانشجویان

 

استاد نمونه سال تحصیلی 95-94 به انتخاب دانشجویان 

 

  مدیر گروه زبان روسی از بهمن 1394 تا بهمن 96

 

   استاد مشاور انجمن علمی گروه زبان روسی

  

  مسئول امور ترفیع، ارتقا و تبدیل وضعیت دانشکده ادبیات و علوم انسانی از نیمسال اول 98

 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آشنایی با آثار ادبی روسی 3 16131092 2 1 دوشنبه (13:15 - 14:45) 1401/03/30 (16:00 - 18:00)
درآمدی بر ادبیات 16131075 3 1 یکشنبه (13:15 - 14:45) 1401/03/28 (10:30 - 12:30)
آشنایی با آثار ادبی روسی 1 16131084 4 1 یکشنبه (11:30 - 13:00) | یکشنبه (11:30 - 13:00) | سه شنبه (11:30 - 13:00) 1401/04/01 (16:00 - 18:00)
نمایشنامه 161310104 2 1 دوشنبه (15:00 - 16:30) 1401/03/18 (10:30 - 12:30)
بررسی وترجمه ادبیات داستانی 16132056 0 3 دوشنبه (15:00 - 16:30) 1401/03/18 (10:30 - 12:30)
مقدمه ای بر نحو زبان روسی 161310103 2 1 سه شنبه (13:15 - 14:45) 1401/03/23 (16:00 - 18:00)
آشنایی با آثار ادبی روسی 2 16131087 2 1 سه شنبه (15:00 - 16:30) 1400/10/25 (14:00 - 16:00)
مکتب های ادبی 16131080 2 1 چهارشنبه (15:00 - 16:30) 1400/10/28 (16:00 - 18:00)
دستور زبان روسی 4 16131070 4 2 چهارشنبه (13:15 - 14:45) 1400/10/11 (14:00 - 16:00)
دستور زبان روسی 4 16131070 4 1 شنبه (13:15 - 14:45) 1400/10/11 (14:00 - 16:00)
برسی وترجمه متون ادبی2 16132042 0 1 سه شنبه (15:00 - 16:30) 1400/10/25 (14:00 - 16:00)
سیری در ادبیات روسیه2 16132034 0 1 چهارشنبه (15:00 - 16:30) 1400/10/28 (16:00 - 18:00)
کاربرد صفات فعلی در زبان روسی 16132014 2 1 یکشنبه (13:15 - 14:45) 1400/10/11 (14:00 - 16:00)
کاربرد قید فعلی در زبان روسی 16132015 0 1 یکشنبه (13:15 - 14:45) 1400/10/11 (14:00 - 16:00)
کاربرد نسبت های نحوی در زبان روسی 16132037 2 1 دوشنبه (13:15 - 14:45) 1400/10/18 (10:30 - 12:30)
مقدمه ای بر نحو زبان روسی 161310103 2 1 دوشنبه (13:15 - 14:45) 1400/10/18 (10:30 - 12:30)
تمرینات دستور 4 16131071 2 1 دوشنبه (09:45 - 11:15) 1400/10/13 (14:00 - 16:00)
نمایش 17 نتیجه
از 1