بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

مهدی امینیان

مهدی امینیان

مهدی امینیان    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی 12262153 1 5 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
پروژه تحقیق(پایان نامه) 12260008 6 4 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
پروژه تحقیق(پایان نامه) 12263915 6 6 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
سمینار 12263914 0 6 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
سمینار 12260007 2 4 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
طراحی کامپیوتری سیستمهای دیجیتال 12262085 3 2 دوشنبه (11:30 - 13:00) | دوشنبه (11:30 - 13:00) | چهارشنبه (09:45 - 11:15) 1399/03/20 (09:00 - ) ترم دوم 1398
طراحی مدارهای مجتمع پرتراکم پیشرفته 12260002 3 1 دوشنبه (09:45 - 11:15) | دوشنبه (09:45 - 11:15) | یکشنبه (11:30 - 13:00) 1399/03/20 (09:00 - ) ترم دوم 1398
مدارهای الکترونیکی 12262102 3 1 یکشنبه (09:45 - 11:15) | یکشنبه (09:45 - 11:15) | چهارشنبه (11:30 - 13:00) 1399/03/17 (09:00 - ) ترم دوم 1398
پروژه 12262154 3 5 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
نمایش 9 نتیجه
از 1