بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

محمدرضا اقدامی

محمدرضا اقدامی

محمدرضا اقدامی    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

 سال 2009 بود که به واسطه بورسیه ایی که ازسازمان بورسهای دانشگاهی دولت هندوستان دریافت نمودم به مرکز مطالعات پیشرفته انسان شناسی دانشگاه پنجاب وارد شدم. آزمایشگاه پیشرفته و نیز امکان دسترسی به وسایل کافی در زمینه های تحقیقات انسان شناسی زیستی این امکان را برایم به وجود آورد تا مدرک دکتری خود را به دلخواه و با دستی باز، برروی ابزار سنگها و فسیل های جمع آوری شده از 10 ناحیه آبگیری واقع در استان مرکزی هند، با استفاده از آزمایشات دیرینه سنجی در رشته انسان شناسی زیستی با گرایش دیرینه انسان شناسی به پایان برسانم. وقتی به ایران بازگشتم - با توجه به نیازی که در زمینه عملی و علمی در راستای تنوع زیستی در کشور وجود داشت – رشته کاری و تحقیقی خود را روی بررسی ژنتیکی (مولکولی) گونه های انسانی موجود در ایران متمرکز نمودم تا از این طریق به اتفاقات جدیدی در راستای دگرگشت انسانی پی ببرم.

 

اطلاعات شخصی؛
اصلا اهل خشکبیجار، شهری از توابع رشت هستم. سازگاری در محیط های زیستی متفاوت را دارم اما بیشتر از همه علاقمند به زندگی در مناطقی با هوای سرد هستم. زمانی که در حال تحقیق نیستم، ترجیح میدهم تا کتاب بخوانم. همچنین علاقه زیادی هم به  تکنولوژی و کار با نرم افزارهای مختلف دارم.

 

مهارتهای آزمایشگاهی؛


• آزمایش و تجزیه و تحلیل پتروگرافیک و آماده سازی ریزبرشهای سنگ (Petrographic – Thin Section).


• آشنائی کامل با دستگاه و تجزیه تحلیل پراکنش ایکس ری (Energy Dispersive X-Ray Fluorescence - EDXRF) .


• آزمایشات میکروسکوپیک جهت تشخیص بافت و ریز فرسایشهای ابزار سنگها (Use-Wear Analysis).


• گونه شناسی، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل ابزار سنگها و فسیلهای ما قبل تاریخ (Typology).

 

• انسان سنجی (Anthropometry).

 

• استخوان شناسی و استخاوان سنجی (Osteology & OSteometry).

 

• دیرینه آسیب شناسی (Paleopathology).
 

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمار مقدماتی 16151011 0 3 شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
انسان شناسی زیستی 16151044 0 2 شنبه (11:00 - 13:00) 1399/04/23 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
انسان شناسی زیستی 16151044 0 1 شنبه (09:00 - 11:00) 1399/04/23 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
جامعه شناسی سازمانها 16151056 0 2 یکشنبه (08:11 - 11:00) 1399/04/23 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
جامعه شناسی سازمانها 16151056 0 1 یکشنبه (13:00 - 16:00) 1399/04/23 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
آمار در علوم اجتماعی 16151012 0 3 شنبه (17:00 - 19:00) 1398/10/07 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
جغرافیای انسانی ایران 16151043 0 2 شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/07 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
مبانی جامعه شناسی 16257003 2 1 چهارشنبه (17:00 - 19:00) 1398/10/09 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مبانی جامعه شناسی 16171055 0 2 چهارشنبه (08:00 - 10:30) 1398/10/08 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
مبانی جامعه شناسی 16171055 0 1 سه شنبه (08:00 - 10:30) 1398/10/08 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
محیط شناسی انسانی 16151042 0 1 شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/07 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
انسان شناسی زیستی 16151044 0 1 یکشنبه (11:30 - 13:00) 1400/03/26 (08:30 - 10:30) 13992
تاریخ اندیشه های مردم شناسی 16154018 0 1 یکشنبه (13:15 - 14:45) 1400/03/09 (08:30 - 10:30) 13992
جامعه شناسی سازمانها 16151056 0 1 شنبه (15:00 - 16:30) 1400/03/26 (10:30 - 12:30) 13992
کار تحقیقی 16151061 0 13 نامشخص نامشخص 13992
مبانی جامعه شناسی 16161086 2 1 یکشنبه (11:00 - 13:00) 1399/11/04 (08:30 - 10:30) 13991
مبانی جامعه شناسی گردشگری 1619153002 2 1 یکشنبه (09:00 - 11:00) 1399/10/29 (16:00 - 18:00) 13991
آمار مقدماتی 16151011 0 3 شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/21 (14:00 - 16:00) 13982
انسان شناسی زیستی 16151044 0 1 شنبه (09:00 - 11:00) 1399/04/23 (08:30 - 10:30) 13982
انسان شناسی زیستی 16151044 0 2 شنبه (11:00 - 13:00) 1399/04/23 (08:30 - 10:30) 13982
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2