بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

حسین آقابابایی

حسین آقابابایی

حسین آقابابایی    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

 

 

سوابق علمی و اجرایی:

* مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،1395

 

* مشاور حقوقی و مدیر حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه گیلان، 1393 

*عضو مؤسس بنیاد خیرین دانشگاه گیلان.

* عضو هیات ممیزه دانشگاه گیلان.

* مدیر گروه حقوق دانشگاه گیلان، 1389 - 1393

* سردبیر پژوهشنامه حقوق کیفری دانشگاه گیلان.

* عضو هیات تحریریه فصلنامه مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران.

* عضو هیات تحریریه فصلنامه پژوهش های اطلاعاتی و جنایی دانشگاه علوم انتظامی

* عضو هیات تحریریه فصلنامه حقوق جزا و سیاست جنایی, پردیس فارابی دانشگاه تهران.

*عضو هیات تحریریه فصلنامه پژوهش های حقوق کیفری, دانشگاه بین المللی امام خمینی

* پژوهشگر برگزیده دانشگاه گیلان، 1387


* معاون پژوهشی و فناوری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان  1388- 1386.

* دبیر علمی همایش سراسری دانشجویی تجارت الکترونیک- دنیای الکترونیک، دانشگاه گیلان، 1386.

* پژوهشگر برگزیده کشوری توسط دبیرخانه دین پژوهان کشور (وزارت ارشاد اسلامی) 1384.

* عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه گیلان، 1384.

* وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی- 1380.

* رییس شعبه رسیدگی به تخلفات اقتصادی، پزشکی و قاچاق.(1378-1373)

 

 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق جزای اختصاصی تطبیقی 16184013 0 2 چهارشنبه (11:00 - 13:00) 1399/04/28 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
حقوق جزای اختصاصی تطبیقی 16184013 0 1 چهارشنبه (09:00 - 11:00) 1399/04/28 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
سمینار 16184022 0 1 چهارشنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
جرم شناسی 16184012 0 1 چهارشنبه (11:00 - 13:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
جرم شناسی 16184012 0 2 چهارشنبه (11:00 - 13:00) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
حقوق جزای اختصاصی (1) 16184006 0 2 چهارشنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
حقوق جزای اختصاصی (1) 16184006 0 1 چهارشنبه (09:00 - 11:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
سیاست جنایی 16185006 2 1 چهارشنبه (11:00 - 13:00) 1400/03/25 (10:30 - 12:30) 13992
جرم شناسی 16184012 0 10 نامشخص نامشخص 13992
حقوق جزای اختصاصی تطبیقی 16184013 0 1 چهارشنبه (09:00 - 11:00) 1400/03/17 (14:00 - 16:00) 13992
سمینار 16184022 0 1 چهارشنبه (13:00 - 15:00) 1400/03/24 (10:30 - 12:30) 13992
جرم شناسی نظری 16185002 2 1 چهارشنبه (11:00 - 13:00) 1399/10/30 (14:00 - 16:00) 13991
جرم شناسی 16184012 0 1 چهارشنبه (09:00 - 11:00) 1399/10/20 (14:00 - 16:00) 13991
حقوق جزای اختصاصی (1) 16184006 0 1 چهارشنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/06 (10:30 - 12:30) 13991
حقوق جزای اختصاصی تطبیقی 16184013 0 1 چهارشنبه (09:00 - 11:00) 1399/04/28 (10:30 - 12:30) 13982
حقوق جزای اختصاصی تطبیقی 16184013 0 2 چهارشنبه (11:00 - 13:00) 1399/04/28 (10:30 - 12:30) 13982
سمینار 16184022 0 1 چهارشنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/21 (14:00 - 16:00) 13982
نمایش 17 نتیجه
از 1