بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

اسماعیل آقایی زاده

اسماعیل آقایی زاده

اسماعیل آقایی زاده    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

اینجانب اسماعیل آقائی زاده، دانش آموخته دانشگاه خوارزمی در مقاطع کارشناسی تا دکتری، تحصیلات خود را در مقطع دکتری در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، پس از گذراندن دوره پژوهشی6 ماهه در دانشگاه گوتنبرگ سوئد، در سال 1390 به پایان رساندم. از سال 1384 تا سال 1390 به عنوان مشاور و مشاور ارشد تهیه طرح ها و پروژه های شهری و روستایی در بیش از 15 استان کشور بوده و از سال 1390 تا 1393، به عنوان عضو هیات علمی دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان مشغول فعالیت بودم و طی همین سالها همچنان و به طور محدودتر در چند استان به عنوان مشاور تهیه طرح فعالیت داشته ام. پس از پایان همکاری با دانشگاه سیستان و بلوچستان، در سال 1393، همکاری خود را با دانشگاه گیلان اغاز کرده ام.
علایق پژوهشی اینجانب به شرح زیر است:
- بهسازی و نوسازی شهری
- بافت فرسوده شهری
- نظریه اصالت بخشی

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برنامه ریزی کاربری اراضی شهر 162641005 2 1 یکشنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
پروژه 16261063 0 9 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
کارگاه برنامه ریزی شهری 16261047 0 2 شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/28 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
توسعه پایدار فضایی-کالبدی سکونتگاههای روستایی 16266008 2 1 چهارشنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/28 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
طرحهای توسعه شهری 162610112 2 1 سه شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/10 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
تکنیکهای برنامه ریزی شهری 162610107 2 1 شنبه (11:00 - 13:00) 1399/04/17 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
برنامه ریزی مجتمع های زیستی و شهرهای جدید 16264093 2 10 یکشنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/08 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
برنامه ریزی شهری در ایران 16261055 0 2 یکشنبه (09:00 - 11:00) 1398/10/10 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
پروژه 16261063 0 2 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
تکنیکهای برنامه ریزی شهری 16261054 2 1 سه شنبه (11:00 - 13:00) 1398/10/09 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
تکنیکهای برنامه ریزی شهری 16261054 2 2 سه شنبه (11:00 - 13:00) 1398/10/09 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
طرح هادی روستا 16261065 2 1 شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/11 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
طرح هادی روستا 16261065 2 2 شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/11 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
کارگاه برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری 162641009 2 1 سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نظریه ها، رویکرد و تجارب بهسازی و نوسازی 162641011 2 2 یکشنبه (11:00 - 13:00) 1398/10/07 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
برنامه ریزی شهری در ایران 162610108 2 2 یکشنبه (09:00 - 11:00) 1398/10/10 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
کارگاه برنامه ریزی شهری 162610120 2 1 شنبه (15:00 - 16:30) 1400/03/16 (14:00 - 16:00) 13992
برنامه ریزی کاربری اراضی شهر 162641005 2 1 دوشنبه (16:45 - 18:15) 1400/03/12 (16:00 - 18:00) 13992
توسعه پایدار فضایی-کالبدی سکونتگاههای روستایی 16266008 2 1 چهارشنبه (15:00 - 16:30) 1400/03/25 (10:30 - 12:30) 13992
برنامه ریزی شهری در ایران 162610108 2 1 سه شنبه (16:45 - 18:15) 1400/03/16 (16:00 - 18:00) 13992
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2