بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

داوود احمدی دستجردی

change-logo

داوود احمدی دستجردی    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 

متولد: 29 دی 1334

 

 محل تولد: شیراز

 

آدرس:

کار:  گروه ریاضی محض، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان، رشت، گیلان

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه کارشناسی علوم کامپیوتر 10101217 3 123 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
روشهای تغییراتی در آنالیز 11106079 4 1 چهارشنبه (10:00 - 12:00) | چهارشنبه (10:00 - 12:00) | شنبه (12:00 - 14:00) 1399/04/24 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
آزمون جامع 11106867 0 123 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
پیشنهاده رساله دکتری 11106868 0 123 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
ریاضیات عمومی 1 10101101 3 111 شنبه (08:00 - 10:00) | شنبه (08:00 - 10:00) | هفته فرد دوشنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
سمینار1(آموزش محور ریاضی) 11104103 2 123 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
سمینار2(آموزش محور ریاضی) 11104104 2 123 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
سمینار 11104544 2 123 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
پایان نامه 11104545 6 123 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
رساله دکتری 11106028 20 123 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
پروژه کارشناسی علوم کامپیوتر 10101217 3 123 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
آزمون جامع 11106867 0 123 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
پیشنهاده رساله دکتری 11106868 0 123 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
ریاضیات عمومی 1 10101101 3 112 هفته زوج دوشنبه (10:00 - 12:00) | هفته زوج دوشنبه (10:00 - 12:00) | شنبه (12:30 - 14:00) 1398/10/07 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
ریاضیات عمومی 1 10101101 3 114 شنبه (08:00 - 10:00) | شنبه (08:00 - 10:00) | هفته زوج دوشنبه (12:30 - 14:00) 1398/10/07 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
سمینار1(آموزش محور ریاضی) 11104103 2 123 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
سمینار2(آموزش محور ریاضی) 11104104 2 123 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
نظریه احتمال 11104043 4 1 سه شنبه (10:00 - 12:00) | سه شنبه (10:00 - 12:00) | شنبه (18:00 - 20:00) 1398/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
سمینار 11104544 2 123 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
پایان نامه 11104545 6 123 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2