بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

افشین اشرف زاده

change-logo

افشین اشرف زاده    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 

  افشین اشرف‌زاده - متولد 1353

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمار مهندسی تکمیلی 13134051 2 1 شنبه (12:00 - 13:00) | شنبه (12:00 - 13:00) | شنبه (13:00 - 14:00) 1399/04/16 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
پایان نامه 13134010 6 4 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
محاسبات عددی 13131127 2 1 چهارشنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
مدیریت پایدار منابع آب و خاک 13154115 2 1 دوشنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/10 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
مدلهای ریاضی در هیدرولوژی 13134040 3 1 یکشنبه (14:00 - 17:00) 1399/04/17 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1398
هیدرولوژی آبهای سطحی 13131123 2 1 دوشنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/14 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
آمار مهندسی 13131116 2 1 دوشنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/14 (08:00 - 10:30) ترم اول 1398
آمار مهندسی تکمیلی 13134045 2 1 شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/08 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
پایان نامه 13134010 6 4 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
سمینار و روش تحقیق 13134072 2 2 سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1398
هیدرولوژی مهندسی 13131148 2 1 یکشنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/23 (08:00 - 10:30) ترم اول 1398
هیدورلوژی آبهای سطحی تکمیلی 13134037 2 1 یکشنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/22 (08:00 - 10:30) ترم اول 1398
آمار مهندسی تکمیلی 13134051 2 1 شنبه (12:00 - 13:00) | شنبه (12:00 - 13:00) | شنبه (13:00 - 14:00) نامشخص 13992
پایان نامه 13134010 6 4 نامشخص نامشخص 13992
محاسبات عددی 13131127 2 1 سه شنبه (18:00 - 20:00) نامشخص 13992
مدیریت پایدار منابع آب و خاک 13154115 2 1 دوشنبه (08:00 - 10:00) نامشخص 13992
مدلهای ریاضی در هیدرولوژی 13134040 3 1 یکشنبه (14:00 - 17:00) نامشخص 13992
مساحی و نقشه برداری - عملی 13282059 0 1 سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص 13992
مساحی و نقشه برداری - نظری 13282035 2 1 سه شنبه (08:00 - 09:30) نامشخص 13992
هیدرولوژی آبهای سطحی 13131123 2 1 دوشنبه (15:00 - 16:30) نامشخص 13992
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2