بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

فرزاد بوبانی

change-logo

فرزاد بوبانی    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

متولد 1358 - سنندج

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 42 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
درآمدی بر ادبیات انگلیسی 2 16121066 2 1 شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/14 (10:30 - 12:30)
آثار نمایشنامه نویسان بزرگ جهان 16124045 2 1 سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/07 (10:30 - 12:30)
سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی2 16121042 4 1 سه شنبه (15:00 - 17:00) | سه شنبه (15:00 - 17:00) | شنبه (11:00 - 13:00) 1399/04/15 (08:30 - 10:30)
نمونه های شعر ساده 16121064 2 2 دوشنبه (09:00 - 11:00) 1399/04/07 (08:30 - 10:30)
ادبیات امریکا 16124043 2 1 سه شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/18 (10:30 - 12:30)
ادبیات معاصر 16121086 2 1 دوشنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00)
درآمدی بر ادبیات انگلیسی 1 16121065 2 1 شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/23 (08:30 - 10:30)
سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 1 16121077 4 1 یکشنبه (11:00 - 13:00) | یکشنبه (11:00 - 13:00) | شنبه (11:00 - 13:00) 1398/10/14 (16:00 - 18:00)
سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی2 16121042 4 1 شنبه (09:00 - 11:00) | شنبه (09:00 - 11:00) | یکشنبه (09:00 - 11:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30)
سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی2 16121042 4 2 یکشنبه (09:00 - 11:00) | یکشنبه (09:00 - 11:00) | شنبه (09:00 - 11:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30)
شعر دوره رمانتیک 16124035 0 1 دوشنبه (09:00 - 11:00) 1398/10/07 (14:00 - 16:00)
مقاله نویسی 16124026 2 2 سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/18 (08:30 - 10:30)
درآمدی بر ادبیات انگلیسی 2 16121066 2 1 یکشنبه (13:15 - 14:45) 1401/03/16 (08:30 - 10:30)
ادبیات معاصر 16121086 2 1 شنبه (13:15 - 14:45) 1401/03/28 (10:30 - 12:30)
سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 1 16121077 4 1 یکشنبه (11:30 - 13:00) | یکشنبه (11:30 - 13:00) | شنبه (11:30 - 13:00) 1401/04/01 (16:00 - 18:00)
سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی2 16121042 4 1 دوشنبه (13:15 - 14:45) | دوشنبه (13:15 - 14:45) | سه شنبه (11:30 - 13:00) 1401/03/29 (08:30 - 10:30)
شعر انگلیسی 16121088 2 1 سه شنبه (13:15 - 14:45) 1401/04/04 (10:30 - 12:30)
شعر دوره رمانتیک 16124035 0 1 دوشنبه (11:30 - 13:00) 1401/03/21 (10:30 - 12:30)
درآمدی بر ادبیات انگلیسی 2 16121066 2 1 شنبه (11:30 - 13:00) 1400/10/25 (10:30 - 12:30)
آثار نمایشنامه نویسان بزرگ جهان 16124045 2 2 سه شنبه (09:45 - 11:15) 1400/11/09 (10:30 - 12:30)
نمایش 1 - 20 از 42 نتیجه
از 3