بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

مهدی اسمعیلی

مهدی اسمعیلی

مهدی اسمعیلی    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

 

متولد 31 مرداد ماه 1358 از تهران 

 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 31 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی سازه های آبی 1 13132003 3 1 شنبه (10:00 - 12:00) | شنبه (10:00 - 12:00) | یکشنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
پایان نامه 13134010 6 8 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
مساحی و نقشه برداری 13131124 2 1 یکشنبه (12:00 - 14:00) | یکشنبه (12:00 - 14:00) | یکشنبه (12:00 - 14:00) | چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/17 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
هیدرولیک انتقال رسوب 1 13134064 2 1 دوشنبه (08:00 - 10:00) | دوشنبه (08:00 - 10:00) | دوشنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/14 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1398
آزمایشگاه هیدرولیک (مجاری بسته و روباز) 13131198 1 1 دوشنبه (14:00 - 16:00) | دوشنبه (14:00 - 16:00) | دوشنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1398
کارورزی 2 13131199 3 3 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
پایان نامه 13134010 6 8 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
مدل های فیزیکی و هیدرولیکی 13134071 2 1 یکشنبه (08:00 - 10:00) | یکشنبه (08:00 - 10:00) | یکشنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مهندسی رودخانه تکمیلی 13134070 3 1 شنبه (08:00 - 10:00) | شنبه (08:00 - 10:00) | شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
هیدرولیک مجاری روباز 13131130 2 1 شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
پروژه تخصصی کارشناسی 13131180 2 6 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
آزمایشگاه هیدرولیک(مجاری بسته و روباز) 13131138 1 2 دوشنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1397
آزمایشگاه هیدرولیک(مجاری بسته و روباز) 13131138 1 1 دوشنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1397
پایان نامه 13134010 6 8 نامشخص نامشخص ترم دوم 1397
طراحی سازه های آبی(1)-ع 13131137 1 1 سه شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1397
طراحی سازه های آبی(1)-ن 13131136 2 1 شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/25 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
مساحی و نقشه برداری 13131124 2 1 دوشنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/04 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
نقشه برداری (1)-ع 13131126 1 2 سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1397
نقشه برداری (1)-ع 13131126 1 1 یکشنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1397
هیدرولیک انتقال رسوب 1 13134064 2 1 یکشنبه (08:00 - 10:00) | یکشنبه (08:00 - 10:00) | یکشنبه (12:00 - 14:00) 1398/04/11 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 31 نتیجه
از 2