بستن
FA EN

بازگشت به صفحه اصلی

فرهاد اصغری

فرهاد اصغری

فرهاد اصغری    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

 اینجانب در سال 1374 در مقطع کارشناسی مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی پذیرفته شدم و در سال 1378 در مقطع کارشناسی ارشد مشاوره پذیرفته شده ام . در سال 1383 در آزمون دوره ی دکتری مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی پذیرفته شده و در سال 1388 از آن دانشگاه فارغ التحصیل شده ام. در سال 1389پس از فارغ التحصیلی به عنوان عضو هیئت علمی با رتبه علمی استادیاری و در گروه مشاوره مشغول خدمت هستم که تا کنون ادامه دارد..

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش ها و فنون راهنمایی مشاوره 16161093 2 2 یکشنبه (16:45 - 18:15) 1401/03/23 (14:00 - 16:00)
روش ها و فنون راهنمایی مشاوره 16161093 2 1 دوشنبه (13:15 - 14:45) 1401/03/23 (14:00 - 16:00)
بازی درمانی 16161056 2 2 دوشنبه (18:30 - 20:00) 1401/04/04 (10:30 - 12:30)
بازی درمانی 16161056 2 1 دوشنبه (15:00 - 16:30) 1401/04/04 (10:30 - 12:30)
پروژه 161620300 2 2 نامشخص نامشخص
پروژه تحقیقاتی 16161053 3 3 نامشخص نامشخص
تمرین عملی راهنمایی و مشاوره 2- فعالیتهای راهنمایی 16161055 0 2 سه شنبه (08:00 - 09:30) 1401/03/23 (08:30 - 10:30)
تمرین عملی راهنمایی و مشاوره 2- فعالیتهای راهنمایی 16161055 0 1 چهارشنبه (08:00 - 09:30) 1401/03/23 (08:30 - 10:30)
روشها وفنون راهنمایی و مشاوره 16164035 3 1 یکشنبه (16:45 - 17:30) 1401/03/23 (14:00 - 16:00)
کارورزی در مشاوره خانواده و ازدواج 16164011 3 1 نامشخص نامشخص
مددکاری اجتماعی 16161050 0 1 چهارشنبه (11:30 - 13:00) 1401/03/30 (08:30 - 10:30)
مددکاری اجتماعی 16161050 0 2 دوشنبه (16:45 - 18:15) 1401/03/30 (08:30 - 10:30)
نظریه ها و روشهای مشاوره خانواده 16164007 3 1 سه شنبه (15:00 - 16:30) 1401/04/04 (10:30 - 12:30)
مددکاری اجتماعی-مشاوره 161610106 2 1 یکشنبه (13:15 - 14:45) 1400/10/22 (08:30 - 10:30)
روان شناسی شخصیت (جبرانی) 16164047 2 1 دوشنبه (13:15 - 14:45) 1400/10/20 (14:00 - 16:00)
روان شناسی شخصیت -مشاوره 161610103 2 1 دوشنبه (13:15 - 14:45) 1400/10/20 (14:00 - 16:00)
سمینار مسائل خانواده و ازدواج 16164010 2 5 یکشنبه (15:00 - 16:30) نامشخص
اختلالات یادگیری 16171035 2 1 سه شنبه (08:00 - 09:30) 1400/10/18 (10:30 - 12:30)
پروژه 161620300 2 2 نامشخص نامشخص
پروژه تحقیقاتی 16161053 3 2 نامشخص نامشخص
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2