بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

فرزانه آقاپور

فرزانه آقاپور

فرزانه آقاپور    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
نقد و نظریه ادبیات کودک 16108010 2 1 یکشنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/15 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
ادبیات کودک و ترجمه 16108020 2 1 یکشنبه (17:00 - 19:00) نامشخص ترم دوم 1398
ادبیات کودک و نوجوان 16102072 2 2 سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
ایران شناسی 16108005 0 2 یکشنبه (09:00 - 11:00) 1399/04/21 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
تاریخ اسلام 2 1610107 0 1 شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/10 (14:00 - 16:30) ترم دوم 1398
زبان تخصصی ق دوم 16102036 2 2 سه شنبه (09:00 - 11:00) 1399/04/14 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
متون منتخب نثر ادبی داستانی 16102094 2 1 سه شنبه (11:00 - 13:00) 1399/04/10 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
متون منتخب نثر ادبی داستانی 16102094 2 2 دوشنبه (09:00 - 11:00) 1399/04/10 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
ادبیات عامیانه 16102071 2 2 دوشنبه (11:00 - 13:00) 1398/10/10 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
ادبیات کودک و ترجمه 16108020 2 1 یکشنبه (09:00 - 11:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
ادبیات کودک و نوجوان 16102072 2 1 سه شنبه (09:00 - 11:00) 1398/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
زبان تخصصی قسمت اول 16102035 2 1 سه شنبه (11:00 - 13:00) 1398/10/11 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
فارسی 16101076 3 2 سه شنبه (14:00 - 17:00) 1398/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
فارسی 16101076 3 9 یکشنبه (13:00 - 16:00) 1398/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
متون منتخب نثر ادبی داستانی 16102094 2 1 دوشنبه (09:00 - 11:00) 1398/10/15 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نقد و نظریه ادبیات کودک 16108010 2 1 یکشنبه (09:45 - 11:15) 1400/03/19 (16:00 - 18:00) 13992
ادبیات عامیانه 16102071 2 1 دوشنبه (09:00 - 11:00) 1400/03/24 (08:30 - 10:30) 13992
زبان تخصصی ق دوم 16102036 2 1 شنبه (09:45 - 11:15) 1400/03/10 (10:30 - 12:30) 13992
قسمت 1مثنوی مولوی 1 16101016 0 1 سه شنبه (11:30 - 13:00) 1400/03/16 (16:00 - 18:00) 13992
قسمت 2 مثنوی مولوی2 16101017 0 1 دوشنبه (11:30 - 13:00) 1400/03/10 (14:00 - 16:00) 13992
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2