بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

آرش گل اندام

آرش گل اندام

آرش گل اندام    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آشنایی با تاریخ و فرهنگ روسیه 2 16131085 2 1 شنبه (09:45 - 11:15) 1400/10/13 (16:00 - 18:00) ترم اول 1140
مهارت های نوشتاری 161310112 4 2 سه شنبه (15:00 - 16:30) 1400/11/04 (08:30 - 10:30) ترم اول 1140
مهارت های نوشتاری 161310112 4 1 یکشنبه (09:45 - 11:15) 1400/11/04 (08:30 - 10:30) ترم اول 1140
تاثیرات فرهنگی – ادبی ایران بر روسیه 161310126 2 1 سه شنبه (09:45 - 11:15) 1400/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1140
نمودهای فعلی 161310122 2 1 شنبه (11:30 - 13:00) 1400/10/11 (10:30 - 12:30) ترم اول 1140
نگارش 1 16131090 2 1 یکشنبه (13:15 - 14:45) 1400/10/15 (16:00 - 18:00) ترم اول 1140
اصطلاحات و ترکیبات ثابت روسی 16131074 2 1 چهارشنبه (09:45 - 11:15) 1400/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1140
بررسی وترجمه متون هنری وفرهنگی1 16132039 0 1 شنبه (09:45 - 11:15) 1400/10/13 (16:00 - 18:00) ترم اول 1140
کاربرد اصطلاحات 16132026 2 1 چهارشنبه (09:45 - 11:15) 1400/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1140
کاربرد نمود فعل در زبان روسی 16132021 2 2 شنبه (11:30 - 13:00) 1400/10/11 (10:30 - 12:30) ترم اول 1140
نمایش 10 نتیجه
از 1