بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

حسن احمدی

حسن احمدی

حسن احمدی    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

سایر توضیحات

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 42 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد شهری 14101059 2 1 دوشنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/17 (09:00 - ) ترم دوم 1398
اندیشه های شهرسازی با تاکید بر رویکرد اسلامی 14105005 2 1 سه شنبه (18:00 - 20:00) 1399/04/10 (14:00 - ) ترم دوم 1398
پروژه نهایی 14101077 6 2 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
روشهای برنامه ریزی منطقه ای 14104013 0 1 دوشنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/07 (14:00 - ) ترم دوم 1398
سوانح طبیعی و سکونت گاههای انسانی 14102051 2 1 یکشنبه (19:00 - 21:00) 1399/04/28 (14:00 - ) ترم دوم 1398
مسکن 14101074 2 1 سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/28 (09:00 - ) ترم دوم 1398
کارگاه برنامه ریزی منطقه ای 1 14104043 3 2 دوشنبه (10:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1398
کارگاه شهرسازی 5 14101063 5 1 یکشنبه (10:00 - 19:00) نامشخص ترم دوم 1398
برنامه ریزی مسکن 14105006 2 1 دوشنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/15 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
اقتصاد شهری 14101059 2 1 دوشنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/11 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398
اقتصاد منطقه ای 14104014 2 1 یکشنبه (18:00 - 20:00) 1398/10/17 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
برنامه ریزی کاربری زمین 14103010 0 1 یکشنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/15 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
برنامه ریزی ملی و منطقه ای در ایران 14104017 2 1 یکشنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/11 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
کارگاه برنامه ریزی منطقه ای 2 14104044 3 2 یکشنبه (08:00 - 14:00) نامشخص ترم اول 1398
مسکن 14101074 2 1 دوشنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/15 (09:00 - 12:00) ترم اول 1398
روشهای برنامه ریزی شهری 14105002 2 1 دوشنبه (18:00 - 20:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نظریه های برنامه ریزی شهری 14105001 2 1 دوشنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
روش های کمی و کیفی پیشرفته در شهرسازی 14106005 2 1 چهارشنبه (18:30 - 20:00) 1400/03/19 (14:00 - 16:00) 13992
روش های پژوهش در مباحث میان رشته ای 14106006 2 1 پنج شنبه (09:45 - 11:15) 1400/03/11 (14:00 - 16:00) 13992
اقتصاد شهری 14101059 2 1 یکشنبه (08:00 - 09:30) 1400/03/08 (09:00 - 12:00) 13992
نمایش 1 - 20 از 42 نتیجه
از 3