بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

عباسعلی حسین خانزاده

عباسعلی حسین خانزاده

عباسعلی حسین خانزاده    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

 

نام و نام خانوادگی: عباسعلی حسین­ خانزاده                      سن: متولد 1358

وضعیت تاهل: متأهل و دارای دو فرزند

پست های اکترونیکی: khanzadehabbas@guilan.ac.ir     abbaskhanzade@gmail.com

 ORCID: 0000-0003-4060-0011    

رشته تحصیلی:

کاردانی: رشته کم­توانی ذهنی

کارشناسی: آموزش ابتدایی

کارشناسی ارشد: روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی از دانشگاه تهران

دکترا: روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی از دانشگاه تهران

مدیرمسئوول، سردبیر و صاحب امتیاز مجله علمی پژوهشی سلامت روانی کودک http://childmentalhealth.ir/

فعالیت‏ های علمی ـ اجرایی

- فعالیت به عنوان مربی، سرپرست آموزشی، کارشناس گروه کم ­توانی ذهنی و کار در مراکز آموزشی و توانبخشی به عنوان نیروی رسمی در سازمان آموزش و پرورش استثنایی استان گلستان و شهر ری از سال 1376 به مدت 10 سال

- مدیر گروه روانشناسی دانشگاه گیلان به مدت 4 سال

- بازرس نظام روانشاسی در استان گیلان در سال­ های 1389 تا 1394

- دبیر نظام روانشناسی در استان گیلان از سال 1395

- نماینده انجمن کودکان استثنایی استان گیلان

- انجام فعالیت بالینی در کلینیک توانبخشی کودکان با نیازهای ویژه با پروانه نظام روانشناسی

-پژوشگر برتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان در سال­ های 1391 تا 1393

-پژوهشگر برتر دانشگاه گیلان در سال­ های 1394، 1396 و 1398

-پژوشگر برتر استان گیلان در سال­ های 1392 و 1397

  

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان 16171120 2 1 یکشنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/14 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان ( جبرانی ) 16176024 2 1 یکشنبه (13:00 - 15:00) نامشخص ترم دوم 1398
بازپروری حرکتی 16176006 2 1 دوشنبه (15:00 - 17:00) نامشخص ترم دوم 1398
پایان نامه 195000 0 7 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
پژوهشهای (عملی-انفرادی)در روانشناسی 16171131 3 5 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه 2 16171128 2 1 چهارشنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/10 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه 2 16171128 2 2 چهارشنبه (11:00 - 13:00) 1399/04/10 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
فلسفه و روان شناسی کودکی و نوجوانی 16108014 2 2 یکشنبه (11:00 - 13:00) 1399/04/17 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
پایان نامه 195000 0 7 نامشخص نامشخص ترم اول 1140
متون نظم 1 - شاهنامه 16108014 2 1 یکشنبه (11:30 - 13:00) 1400/11/12 (10:30 - 12:30) ترم اول 1140
برنامه ریزی آموزشی و تربیتی عقب ماندگان ذهنی 16176013 2 1 دوشنبه (15:00 - 17:00) 1400/10/12 (10:30 - 12:30) ترم اول 1140
بهداشت روانی کودکان استثنایی 16175012 2 1 یکشنبه (15:00 - 17:00) 1400/10/14 (10:30 - 12:30) ترم اول 1140
پژوهشهای (عملی-انفرادی)در روانشناسی 16171131 3 3 نامشخص نامشخص ترم اول 1140
روانشناسی افراد با نیازهای خاص 1 16171127 2 1 یکشنبه (13:00 - 15:00) 1400/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1140
روانشناسی کودکان استثنائی 16174011 3 1 چهارشنبه (13:00 - 15:00) | چهارشنبه (13:00 - 15:00) | چهارشنبه (15:00 - 17:00) 1400/10/12 (08:30 - 10:30) ترم اول 1140
هوش و عقب ماندگی ذهنی 16176002 2 1 دوشنبه (13:00 - 15:00) 1400/11/05 (08:30 - 10:30) ترم اول 1140
اصول و روشهای آموزش و پرورش عقب ماندگان ذهنی 16176010 2 1 یکشنبه (11:30 - 13:00) 1400/04/02 (10:30 - 12:30) 13992
بازپروری حرکتی 16176006 2 1 دوشنبه (11:30 - 13:00) 1400/03/25 (10:30 - 12:30) 13992
پایان نامه 195000 0 7 نامشخص نامشخص 13992
پژوهشهای (عملی-انفرادی)در روانشناسی 16171131 3 9 نامشخص نامشخص 13992
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2