بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

میلاد ابراهیم نژاد شلمانی

میلاد ابراهیم نژاد شلمانی

میلاد ابراهیم نژاد شلمانی    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

متولد 1363، لنگرود 

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحلیل سازه ها 2 20102045 3 1 شنبه (15:45 - 17:15) | شنبه (15:45 - 17:15) | دوشنبه (14:00 - 15:30) 1399/03/18 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
کارآموزی 20102068 1 1 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
استاتیک 20102041 3 2 دوشنبه (15:45 - 17:15) | دوشنبه (15:45 - 17:15) | سه شنبه (11:45 - 13:15) 1399/03/17 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
پروژه سازه های فولادی 20102052 1 1 چهارشنبه (15:45 - 17:15) نامشخص ترم دوم 1398
تحلیل سازه ها1 20102044 3 1 دوشنبه (10:00 - 11:30) | دوشنبه (10:00 - 11:30) | شنبه (14:00 - 15:30) 1399/03/13 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
سازه های فولادی 1 20102050 3 1 شنبه (10:00 - 11:30) | شنبه (10:00 - 11:30) | سه شنبه (10:00 - 11:30) 1399/03/31 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
تحلیل سازه ها 2 20102045 3 1 سه شنبه (11:45 - 13:15) | سه شنبه (11:45 - 13:15) | یکشنبه (10:00 - 11:30) 1398/10/11 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398
پروژه سازه های فولادی 20102052 1 1 یکشنبه (17:30 - 19:00) نامشخص ترم اول 1398
روش های اجرای ساختمان 20102061 2 1 دوشنبه (11:45 - 13:30) 1398/10/18 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398
پروژه تخصصی 20102104 3 1 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
سازه های فولادی 2 20102051 2 1 یکشنبه (11:45 - 13:30) 1398/10/16 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398
تحلیل سازه ها 2 20102045 3 1 شنبه (08:00 - 09:30) | شنبه (08:00 - 09:30) | دوشنبه (08:00 - 09:30) 1400/03/20 (08:00 - 10:00) 13992
کارآموزی 20102068 1 3 نامشخص نامشخص 13992
پروژه سازه های فولادی 20102052 1 2 چهارشنبه (16:45 - 18:15) نامشخص 13992
تحلیل سازه ها1 20102044 3 1 شنبه (15:00 - 16:30) | شنبه (15:00 - 16:30) | دوشنبه (15:00 - 16:30) 1400/03/11 (12:00 - 14:00) 13992
پروژه تخصصی 20102104 3 5 پنج شنبه (18:30 - 20:00) نامشخص 13992
سازه های فولادی 1 20102050 3 1 یکشنبه (11:30 - 13:00) | یکشنبه (11:30 - 13:00) | سه شنبه (11:30 - 13:00) 1400/03/26 (10:00 - 12:00) 13992
تحلیل سازه ها 2 20102045 3 1 سه شنبه (11:00 - 12:30) | سه شنبه (11:00 - 12:30) | مجازی دوشنبه (08:00 - 09:30) 1399/10/10 (16:00 - 18:00) 13991
پروژه سازه های فولادی 20102052 1 1 چهارشنبه (09:30 - 11:00) نامشخص 13991
تحلیل سازه ها1 20102044 3 1 سه شنبه (09:30 - 11:00) | سه شنبه (09:30 - 11:00) | یکشنبه (08:00 - 09:30) 1399/10/09 (08:00 - 10:00) 13991
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2