بستن
FA EN

بازگشت به صفحه اصلی

میلاد ابراهیم نژاد شلمانی

میلاد ابراهیم نژاد شلمانی

میلاد ابراهیم نژاد شلمانی    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

متولد 1363، لنگرود 

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 36 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحلیل سازه ها 2 20102045 3 1 یکشنبه (15:00 - 16:30) | یکشنبه (15:00 - 16:30) | سه شنبه (16:45 - 18:15) 1400/10/15 (16:00 - 18:00)
کارآموزی 20102068 1 3 نامشخص نامشخص
پروژه سازه های فولادی 20102052 1 2 پنج شنبه (08:00 - 09:30) نامشخص
تحلیل سازه ها1 20102044 3 1 یکشنبه (13:15 - 14:45) | یکشنبه (13:15 - 14:45) | سه شنبه (09:45 - 11:15) 1400/10/14 (08:00 - 10:00)
کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران 20102081 2 1 دوشنبه (09:45 - 11:15) 1400/10/27 (16:00 - 18:00)
سازه های فولادی 1 20102050 3 1 دوشنبه (11:30 - 13:00) | دوشنبه (11:30 - 13:00) | یکشنبه (11:30 - 13:00) 1400/10/18 (10:00 - 12:00)
کارآموزی 20102068 1 6 چهارشنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
تحلیل سازه ها 2 20102045 3 1 شنبه (08:00 - 09:30) | شنبه (08:00 - 09:30) | دوشنبه (08:00 - 09:30) 1400/03/30 (08:00 - 10:00)
کارآموزی 20102068 1 3 نامشخص نامشخص
پروژه سازه های فولادی 20102052 1 2 چهارشنبه (16:45 - 18:15) نامشخص
تحلیل سازه ها1 20102044 3 1 شنبه (15:00 - 16:30) | شنبه (15:00 - 16:30) | دوشنبه (15:00 - 16:30) 1400/03/22 (12:00 - 14:00)
پروژه تخصصی 20102104 3 5 پنج شنبه (18:30 - 20:00) نامشخص
سازه های فولادی 1 20102050 3 1 یکشنبه (11:30 - 13:00) | یکشنبه (11:30 - 13:00) | سه شنبه (11:30 - 13:00) 1400/03/27 (08:00 - 10:00)
تحلیل سازه ها 2 20102045 3 1 سه شنبه (11:00 - 12:30) | سه شنبه (11:00 - 12:30) | مجازی دوشنبه (08:00 - 09:30) 1399/10/10 (16:00 - 18:00)
پروژه سازه های فولادی 20102052 1 1 چهارشنبه (09:30 - 11:00) نامشخص
تحلیل سازه ها1 20102044 3 1 سه شنبه (09:30 - 11:00) | سه شنبه (09:30 - 11:00) | یکشنبه (08:00 - 09:30) 1399/10/09 (08:00 - 10:00)
کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران 20102081 2 1 دوشنبه (12:30 - 14:00) 1399/10/22 (16:00 - 18:00)
پروژه تخصصی 20102104 3 2 چهارشنبه (18:30 - 20:00) نامشخص
سازه های فولادی 1 20102050 3 1 مجازی دوشنبه (18:30 - 20:00) | مجازی دوشنبه (18:30 - 20:00) | یکشنبه (11:00 - 12:30) 1399/10/13 (10:00 - 12:00)
تحلیل سازه ها 2 20102045 3 1 شنبه (15:45 - 17:15) | شنبه (15:45 - 17:15) | دوشنبه (14:00 - 15:30) 1399/03/18 (08:30 - 10:30)
نمایش 1 - 20 از 36 نتیجه
از 2