بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

علی رضا نیکویی

change-logo

علی رضا نیکویی    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 

متولد رشت .دیپلم علوم تجربی.همزمان با تحصیل در دوره کارشناسی ،دوسه سالی درآموزش وپرورش تدریس کردم و همزمان با تحصیل وتدریس به عنوان مستمع آزاد دردروس حوزی (صرف ونحو،منطق واصول) شرکت می کردم .

 

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سیر آراء و عقاید اسلامی و تأثیر آن در ادب فارسی 16104105 2 1 سه شنبه (11:30 - 13:00) 1401/03/16 (10:30 - 12:30)
کارگاه داستان نویسی 16102050 1 1 یکشنبه (13:15 - 14:00) 1401/03/28 (10:30 - 12:30)
کارگاه مقاله نویسی 16102052 1 1 یکشنبه (14:10 - 14:50) نامشخص
متون منتخب نثر ادبی -تعلیمی 16102093 2 2 یکشنبه (15:00 - 16:45) 1401/03/18 (16:00 - 18:00)
متون منتخب نثر ادبی -تعلیمی 16102093 2 1 چهارشنبه (13:15 - 14:45) 1401/03/18 (16:00 - 18:00)
متون نظم (5)قسمت دوم :اشعار حافظ 16102022 2 1 چهارشنبه (15:00 - 16:30) 1401/03/28 (08:30 - 10:30)
مطالعات زبانی در متن ادبی 16104106 2 1 چهارشنبه (11:30 - 13:00) 1401/03/24 (10:30 - 12:30)
سیر آراء و عقاید اسلامی و تاثیر آن در ادب فارسی 1610645 2 1 سه شنبه (15:00 - 16:30) 1400/10/20 (10:30 - )
روش های نقد و تحلیل متن 16106021 2 1 یکشنبه (09:45 - 11:15) 1400/10/13 (14:00 - 16:00)
کارگاه خاطره و سفرنامه نویسی 16102053 2 2 شنبه (15:00 - 16:45) 1400/10/26 (10:30 - 12:30)
مبانی عرفان وتصوف 16102041 2 1 یکشنبه (13:15 - 14:45) 1400/10/18 (10:30 - 12:30)
متون نظم (4)قسمت اول:اشعار سنایی 16102017 2 1 چهارشنبه (13:15 - 14:45) 1400/10/25 (14:00 - 16:00)
متون نظم و نثر عربی 16104104 2 1 چهارشنبه (11:30 - 13:00) 1400/11/06 (14:00 - 16:00)
نظریه و نقد ادبی در ایران و جهان اسلام تا دوره مشروطه 16109004 2 1 شنبه (13:15 - 14:45) 1400/11/02 (14:00 - 16:00)
نمایش 14 نتیجه
از 1