بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

علی احمدی ارکمی

علی احمدی ارکمی

علی احمدی ارکمی    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

تاریخ تولد: 1364/10/01

محل تولد: گیلان-کلاچای

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پایش و کنترل آلودگی هوا 15129003 2 1 یکشنبه (08:30 - 10:00) 1399/03/10 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
جلسه بحث 15121017 1 6 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
شیمی عمومی 15101805 3 1 دوشنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/27 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
شیمی محیط زیست 15127003 2 4 چهارشنبه (08:30 - 10:00) 1399/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
پروژه 15121018 3 6 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
تصفیه و بازیافت فاضلاب 15129006 2 1 سه شنبه (10:30 - 12:00) 1399/03/20 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
شیمی عمومی 151117033 3 6 سه شنبه (13:00 - 14:30) | سه شنبه (13:00 - 14:30) | سه شنبه (13:00 - 14:30) | دوشنبه (13:00 - 14:30) 1398/10/09 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
شیمی عمومی 151117033 3 4 دوشنبه (19:00 - 20:30) | دوشنبه (19:00 - 20:30) | دوشنبه (19:00 - 20:30) | دوشنبه (19:00 - 20:30) 1398/10/09 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
جلسه بحث 15121017 1 6 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
آلودگی هوا 15127021 2 4 سه شنبه (10:30 - 12:00) | سه شنبه (10:30 - 12:00) | سه شنبه (10:30 - 12:00) | چهارشنبه (15:00 - 16:30) 1398/10/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
شیمی عمومی-عملی 15121071 0 4 دوشنبه (13:00 - 14:30) نامشخص ترم اول 1398
شیمی عمومی-نظری 15112003 0 6 دوشنبه (08:30 - 10:00) 1398/10/09 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
مدل سازی آلودگی محیط زیست 15129001 2 1 سه شنبه (08:30 - 10:00) 1398/10/14 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398
پروژه 15121018 3 6 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
کارورزی 1 (مهارت ورزی 1) 15127099 3 4 دوشنبه (15:00 - 16:30) 1400/03/12 (14:00 - 16:00) 13992
کار ورزی 2(مهارت ورزی 2-پروزه) 15127061 3 7 نامشخص نامشخص 13992
پایش و کنترل آلودگی هوا 15129003 2 4 یکشنبه (08:00 - 09:30) 1400/03/08 (11:00 - 13:00) 13992
شیمی عمومی 15101805 3 1 دوشنبه (10:15 - 12:15) 1400/03/17 (08:30 - 10:30) 13992
شیمی محیط زیست 15127003 2 4 چهارشنبه (08:00 - 09:30) 1400/03/25 (14:00 - 16:00) 13992
تصفیه و بازیافت فاضلاب 15129006 2 4 سه شنبه (13:15 - 14:45) 1400/03/18 (11:00 - 13:00) 13992
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2