بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه اصلی

سپیده ابریشم کش

سپیده ابریشم کش

سپیده ابریشم کش    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی: سپیده ابریشم کش

تاریخ و محل تولد: 1363، تهران

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پایان نامه 13144063 6 11 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 11 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
رساله 13146001 21 11 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
کارورزی2 13141174 3 3 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
مبانی زهکشی 13141166 3 1 چهارشنبه (10:00 - 12:00) | چهارشنبه (10:00 - 12:00) | چهارشنبه (10:00 - 12:00) | سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/16 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1398
مدیریت پایدار منابع خاک 13144067 2 1 دوشنبه (12:00 - 14:00) 1399/04/21 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
مدیریت خاک در کشاورزی پایدار 13141170 2 1 سه شنبه (12:00 - 14:00) 1399/04/18 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1398
مهارت آموزی 2 تخصصی 13141147 2 3 نامشخص نامشخص ترم دوم 1398
پایان نامه 13144063 6 11 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 11 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
حفاظت خاک پیشرفته 13144005 3 1 شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
رساله 13146001 21 11 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
روش تحقیق 13144070 2 1 دوشنبه (12:00 - 14:00) 1398/10/07 (08:00 - 10:30) ترم اول 1398
سمینار 13144071 1 8 نامشخص نامشخص ترم اول 1398
فرسایش و حفاظت خاک-ع 13141155 1 2 پنج شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1398
فرسایش و حفاظت خاک-ع 13141155 1 1 پنج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1398
فرسایش و حفاظت خاک-ن 13141154 2 1 دوشنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/11 (08:00 - 10:30) ترم اول 1398
پایان نامه 13144063 6 11 نامشخص نامشخص ترم دوم 1397
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 11 نامشخص نامشخص ترم دوم 1397
رساله 13146001 21 11 نامشخص نامشخص ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2