بستن
FA EN

بازگشت به صفحه اصلی

سپیده ابریشم کش

سپیده ابریشم کش

سپیده ابریشم کش    (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی: سپیده ابریشم کش

تاریخ و محل تولد: 1363، تهران

مقالاتمقالات (از کنفرانس)نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 52 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارورزی2 13141174 3 3 نامشخص نامشخص
فرسایش و حفاظت خاک 13141183 3 1 یکشنبه (16:00 - 18:00) | یکشنبه (16:00 - 18:00) | یکشنبه (16:00 - 18:00) | یکشنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/22 (14:00 - 16:00)
مهارت آموزی 13141184 4 3 نامشخص نامشخص
پایان نامه 13144063 6 10 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 10 نامشخص نامشخص
مبانی زهکشی 13141166 3 1 چهارشنبه (08:00 - 10:00) | چهارشنبه (08:00 - 10:00) | چهارشنبه (08:00 - 10:00) | چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/25 (14:00 - 16:00)
مدیریت پایدار منابع خاک 13144067 2 1 دوشنبه (12:00 - 14:00) 1401/03/25 (08:00 - 10:30)
فرسایش بادی 13141193 2 1 چهارشنبه (18:00 - 20:00) | چهارشنبه (18:00 - 20:00) | چهارشنبه (18:00 - 20:00) | دوشنبه (09:45 - 11:15) 1400/10/28 (10:30 - 12:30)
پایان نامه 13144063 6 10 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 10 نامشخص نامشخص
حفاظت خاک پیشرفته 13144005 3 1 پنج شنبه (08:00 - 10:00) | پنج شنبه (08:00 - 10:00) | پنج شنبه (08:00 - 10:00) | دوشنبه (14:00 - 16:00) 1400/11/11 (08:00 - 10:30)
روش تحقیق 13144070 2 1 یکشنبه (08:00 - 10:00) 1400/11/02 (08:00 - 10:30)
سمینار 13144071 1 8 نامشخص نامشخص
مسائل خاکهای ایران 13146004 3 1 چهارشنبه (12:00 - 14:00) 1400/10/18 (08:00 - 10:30)
فیزیک خاک-ع 13141137 1 1 سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
رساله 13146100 18 110 نامشخص نامشخص
فرسایش و حفاظت خاک 13141183 3 1 دوشنبه (13:15 - 14:45) | دوشنبه (13:15 - 14:45) | دوشنبه (11:30 - 13:00) 1400/03/20 (10:00 - 12:00)
پایان نامه 13144063 6 10 نامشخص نامشخص
پیشنهاده رساله دکتری 13166002 0 10 نامشخص نامشخص
رساله 13146001 21 10 نامشخص نامشخص
نمایش 1 - 20 از 52 نتیجه
از 3